ZAKONI I OSTALI PROPISI KOJI SE ODNOSE NA PODRUČJE RADA DOMA

Katalog informacija sadrži pregled informacija koje Dom za odgoj djece i mladeži Rijeka, obzirom na svoj djelokrug, posjeduje, s kojima raspolaže ili ih nadzire, s opisom sadržaja informacija, namjenom, načinom i vremenom osiguravanja prava na pristup informacijama

Cilj objavljivanja kataloga informacija je informiranje stručne i šire javnosti o pitanjima iz svog djelokruga.

Namjena informacija u smislu ovog Kataloga je osiguravanje prava na pristup informacijama, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama i drugim propisima.

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA
0102024 siječanj 2024 0202024 veljača 2024 0302024 ožujak 2024 0402024 travanj 2024
0502024 svibanj 2024 0602024 lipanj 2024 0702024 srpanj 2024 0802024 kolovoz 2024
0902024 rujan 2024 1002024 listopad 2024 1102024 studeni 2024 1202024 prosinac 2024

ZAKONI I OSTALI PROPISI KOJI SE ODNOSE NA PODRUČJE RADA DOMA

SADRŽAJ NAČIN PRISTUPA INFORMACIJI VRIJEME OSTVARIVANJA PRAVA
NA PRISTUP INFORMACIJI
Zakon o socijalnoj skrbi web stranica trajno
Zakon o ustanovama web stranica trajno
Konvencija o pravima djeteta web stranica trajno
Zakon o pravobranitelju za djecu web stranica trajno

AKTI, ODLUKE I MJERE KOJIMA SE UTJEČE NA INTERESE KORISNIKA

SADRŽAJ NAČIN PRISTUPA INFORMACIJI VRIJEME OSTVARIVANJA PRAVA
NA PRISTUP INFORMACIJI
Odluka o imenovanju službenika za informiranje web stranica trajno
Katalog informacija web stranica trajno
Vizija i misija ustanove web stranica trajno
Statut Doma za odgoj djece i mladeži Rijeka – stari web stranica trajno
Statut Centra za pružanje usluga u zajednici – Rijeka web stranica trajno
Program doma i odjela na zahtjev u roku od 15 dana
Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji na zahtjev u roku od 15 dana
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji 1 web stranica trajno
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji 2 web stranica trajno
Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja nenamjenskih donacija web stranica trajno
Odluka o promjeni djelatnosti_21.8.2023._usvojena web stranica trajno
Odluka o promjeni naziva web stranica trajno
Etički kodeks web stranica trajno
Povelja o pravima i obvezama korisnika web stranica trajno
Program o sprječavanju nasilja među djecom i mladima u Domu za odgoj Rijeka na zahtjev u roku od 15 dana
Program prevencije ovisnosti za djecu i mlade u Domu za odgoj Rijeka na zahtjev u roku od 15 dana
Protokol o postupanju u slučajevima nasilja među djecom i mladima u Domu za odgoj Rijeka zahtjev u roku od 15 dana
Sigurnosni i zaštitni program i protokol postupanja u kriznim situacijama zahtjev u roku od 15 dana
Protokol-procedura   provođenja mjere prava zaposlenika-korisnika na prigovor-žalbu na zahtjev u roku od 15 dana
Smjernice studentima web stranica trajno
Smjernice za vježbenike web stranica trajno
Upute za rad vijeća korisnika na zahtjev u roku od 15 dana
Prijemni list na zahtjev u roku od 15 dana
Kućni red na zahtjev u roku od 15 dana
Pravilnik – Organizirano stanovanje na zahtjev u roku od 15 dana
Prijevremeni otpust korisnika na zahtjev u roku od 15 dana
Godišnji plan i program rada za 2024. g. web stranica trajno

INFORMACIJE O RADU DOMA

UPRAVNO VIJEĆE

Upravno vijeće je tijelo koje upravlja Domom za odgoj djece i mladeži Rijeka
Upravno vijeće čine tri predstavnika osnivača:

  1. Dino Jardas, dipl. iur., predsjednik upravnog vijeća
  2. Daniela Maras Vukušić, prof., zamjenica predsjednika upravnog vijeća
  3. Sandra Juretić, dipl. oec., članica

, jedan predstavnik radnika:

  1. Jela Tuzlak Petrić, prof., članica

i jedan predstavnik korisnika:

  1. Božena Beuković, članica

SADRŽAJ NAČIN PRISTUPA INFORMACIJI VRIJEME OSTVARIVANJA PRAVA
NA PRISTUP INFORMACIJI
Poslovnik web stranica u prilogu trajno
1. konstituirajuća sjednica – 25.2.2021. – Poziv s dnevnim redom web stranica u prilogu trajno
2. sjednica – 18.3.2021. – Poziv s dnevnim redom web stranica u prilogu trajno
3. sjednica – 21.4.2021. – Poziv s dnevnim redom web stranica u prilogu trajno
4. sjednica – 19.7.2021. – Poziv s dnevnim redom web stranica u prilogu trajno
5. sjednica – 9.9.2021. – Poziv s dnevnim redom web stranica u prilogu trajno
6. sjednica – 23.12.2021. – Poziv s dnevnim redom web stranica u prilogu trajno
7. sjednica – 24.03.2022. – Poziv s dnevnim redom web stranica u prilogu trajno
8. sjednica – 15.06.2022. – Poziv s dnevnim redom web stranica u prilogu trajno
9. sjednica – 27.06.2022. – Poziv s dnevnim redom web stranica u prilogu trajno
10. sjednica – 29.06.2022. – Poziv s dnevnim redom web stranica u prilogu trajno
11. sjednica – 29.08.2022. – Poziv s dnevnim redom web stranica u prilogu trajno
Odluka o imenovanju ravnatelja web stranica u prilogu trajno
12. sjednica – 08.12.2022. – Poziv s dnevnim redom web stranica u prilogu trajno
13. sjednica – 27.12.2022. – Poziv s dnevnim redom web stranica u prilogu trajno
14. sjednica – 30.3.2023. – Poziv s dnevnim redom web stranica u prilogu trajno
15. sjednica – 26.4.2023. – Poziv s dnevnim redom web stranica u prilogu trajno
16. sjednica – 25.5.2023. – Poziv s dnevnim redom web stranica u prilogu trajno
17. sjednica – 29.6.2023. – Poziv s dnevnim redom web stranica u prilogu trajno
18. sjednica – 10.8.2023. – Poziv s dnevnim redom web stranica u prilogu trajno
19. sjednica – 21.8.2023. – Poziv s dnevnim redom web stranica u prilogu trajno
20. sjednica – 28.12.2023. – Poziv s dnevnim redom web stranica u prilogu trajno
21. sjednica – 18.4.2024. – Poziv s dnevnim redom web stranica u prilogu trajno

AKTIVNOSTI

SADRŽAJ NAČIN PRISTUPA INFORMACIJI VRIJEME OSTVARIVANJA PRAVA
NA PRISTUP INFORMACIJI
Izvješće o uključenosti korisnika u kulturna zbivanja našeg grada na zahtjev u roku od 15 dana
Izvješće o poduzetim aktivnostima za zaštitu mentalnog zdravlja korisnika na zahtjev u roku od 15 dana
Izvješće o provedenoj suradnji s lokalnom zajednicom na zahtjev u roku od 15 dana
Suradnja s udrugama – izvješće na zahtjev u roku od 15 dana

ORGANIZACIJA RADA

SADRŽAJ NAČIN PRISTUPA INFORMACIJI VRIJEME OSTVARIVANJA PRAVA
NA PRISTUP INFORMACIJI
Brošura o ustanovi web stranica u prilogu trajno
Prezentacija ustanove web stranica u prilogu trajno
Letak ustanove web stranica u prilogu trajno
Vodiči za korisnike
(tretmana i produženog stručnog postupka)
web stranica u prilogu trajno
Vodiči za roditelje
(korisnika tretmana i produženog stručnog postupka)
web stranica u prilogu trajno

TROŠKOVI I IZVORI FINANCIRANJA

SADRŽAJ NAČIN PRISTUPA INFORMACIJI VRIJEME OSTVARIVANJA PRAVA
NA PRISTUP INFORMACIJI
Plan nabave za 2020. godinu i prethodne web stranica u prilogu trajno
Pravilnik o provođenju postupka javne nabave web stranica u prilogu trajno
Financijsko izviješće za 2020. godinu web stranica u prilogu trajno
Plan nabave za 2021. godinu web stranica u prilogu trajno
Financijski plan za 2021. godinu web stranica u prilogu trajno
Financijsko izvješće za I-III 2021. godinu web stranica u prilogu trajno
Financijsko izvješće za I-VI 2021. godinu web stranica u prilogu trajno
Financijsko izvješće za I-IX 2021. godinu web stranica u prilogu trajno
Financijsko izvješće za 2021. godinu i

bilješke uz financijsko izvješće

web stranica financijskog izvješća u prilogu

web stranica bilješki u prilogu

trajno
Plan nabave za 2022. godinu web stranica u prilogu trajno
Financijski plan za 2022. godinu web stranica u prilogu trajno
Izmijenjeni Plan nabave za 2022. godinu
Izmjene su usvojene na sjednici UV dana 15.06.2022.
web stranica u prilogu trajno
Financijsko izvješće za 2022. godinu i

bilješke uz financijsko izvješće i

izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

web stranica financijskog izvješća u prilogu

web stranica bilješki u prilogu

web stranica proračunskog izvještaja u prilogu

trajno
Financijsko izvješće za 2023. godinu i

bilješke uz financijsko izvješće

web stranica financijskog izvješća u prilogu

web stranica bilješki u prilogu

trajno
Financijski plan za 2024. godinu web stranica u prilogu trajno
Financijsko izvješće za 2024. godinu web stranica financijskog izvješća u prilogu trajno

PRISTUP INFORMACIJAMA

SADRŽAJ NAČIN PRISTUPA INFORMACIJI VRIJEME OSTVARIVANJA PRAVA
NA PRISTUP INFORMACIJI
Izvješće o provedbi ZPPI 2019 web stranica u prilogu trajno
Izvješće o provedbi ZPPI 2020 web stranica u prilogu trajno
Izvješće o provedbi ZPPI 2021 web stranica u prilogu trajno
Izvješće o provedbi ZPPI 2022 web stranica u prilogu trajno
Izvješće o provedbi ZPPI 2023 web stranica u prilogu trajno

Dom za odgoj djece i mladeži Rijeka ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od podnositelja zahtjeva u svezi s pružanjem i dostavom tražene informacije.a koje proizlazi iz članka 19. Zakona o pravu na pristup informacijama.