Katalog informacija sadrži pregled informacija koje Dom za odgoj djece i mladeži Rijeka, obzirom na svoj djelokrug, posjeduje, s kojima raspolaže ili ih nadzire, s opisom sadržaja informacija, namjenom, načinom i vremenom osiguravanja prava na pristup informacijama

Cilj objavljivanja kataloga informacija je informiranje stručne i šire javnosti o pitanjima iz svog djelokruga.

Namjena informacija u smislu ovog Kataloga je osiguravanje prava na pristup informacijama, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama i drugim propisima.

ZAKONI I OSTALI PROPISI KOJI SE ODNOSE NA PODRUČJE RADA DOMA

SADRŽAJ NAČIN PRISTUPA INFORMACIJI VRIJEME OSTVARIVANJA PRAVA
NA PRISTUP INFORMACIJI
Zakon o socijalnoj skrbi web stranica trajno
Zakon o ustanovama web stranica trajno
Konvencija o pravima djeteta web stranica trajno
Zakon o pravobranitelju za djecu web stranica trajno

AKTI, ODLUKE I MJERE KOJIMA SE UTJEČE NA INTERESE KORISNIKA

SADRŽAJ NAČIN PRISTUPA INFORMACIJI VRIJEME OSTVARIVANJA PRAVA
NA PRISTUP INFORMACIJI
Odluka o imenovanju službenika za informiranje web stranica trajno
Katalog informacija web stranica trajno
Vizija i misija ustanove web stranica trajno
Statut Doma za odgoj djece i mladeži Rijeka – stari web stranica trajno
Statut Centra za pružanje usluga u zajednici – Rijeka web stranica trajno
Program doma i odjela na zahtjev u roku od 15 dana
Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji na zahtjev u roku od 15 dana
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji 1 web stranica trajno
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji 2 web stranica trajno
Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja nenamjenskih donacija web stranica trajno
Odluka o promjeni djelatnosti_21.8.2023._usvojena web stranica trajno
Odluka o promjeni naziva web stranica trajno
Etički kodeks web stranica trajno
Povelja o pravima i obvezama korisnika web stranica trajno
Program o sprječavanju nasilja među djecom i mladima u Domu za odgoj Rijeka na zahtjev u roku od 15 dana
Program prevencije ovisnosti za djecu i mlade u Domu za odgoj Rijeka na zahtjev u roku od 15 dana
Protokol o postupanju u slučajevima nasilja među djecom i mladima u Domu za odgoj Rijeka zahtjev u roku od 15 dana
Sigurnosni i zaštitni program i protokol postupanja u kriznim situacijama zahtjev u roku od 15 dana
Protokol-procedura   provođenja mjere prava zaposlenika-korisnika na prigovor-žalbu na zahtjev u roku od 15 dana
Smjernice studentima web stranica trajno
Smjernice za vježbenike web stranica trajno
Upute za rad vijeća korisnika na zahtjev u roku od 15 dana
Prijemni list na zahtjev u roku od 15 dana
Kućni red na zahtjev u roku od 15 dana
Pravilnik – Organizirano stanovanje na zahtjev u roku od 15 dana
Prijevremeni otpust korisnika na zahtjev u roku od 15 dana

INFORMACIJE O RADU DOMA

UPRAVNO VIJEĆE

Upravno vijeće je tijelo koje upravlja Domom za odgoj djece i mladeži Rijeka
Upravno vijeće čine tri predstavnika osnivača:

  1. Dino Jardas, dipl. iur., predsjednik upravnog vijeća
  2. Daniela Maras Vukušić, prof., zamjenica predsjednika upravnog vijeća
  3. Sandra Juretić, dipl. oec., članica

, jedan predstavnik radnika:

  1. Jela Tuzlak Petrić, prof., članica

i jedan predstavnik korisnika:

  1. Božena Beuković, članica

SADRŽAJ NAČIN PRISTUPA INFORMACIJI VRIJEME OSTVARIVANJA PRAVA
NA PRISTUP INFORMACIJI
Poslovnik web stranica u prilogu trajno
1. konstituirajuća sjednica – 25.2.2021. – Poziv s dnevnim redom web stranica u prilogu trajno
2. sjednica – 18.3.2021. – Poziv s dnevnim redom web stranica u prilogu trajno
3. sjednica – 21.4.2021. – Poziv s dnevnim redom web stranica u prilogu trajno
4. sjednica – 19.7.2021. – Poziv s dnevnim redom web stranica u prilogu trajno
5. sjednica – 9.9.2021. – Poziv s dnevnim redom web stranica u prilogu trajno
6. sjednica – 23.12.2021. – Poziv s dnevnim redom web stranica u prilogu trajno
7. sjednica – 24.03.2022. – Poziv s dnevnim redom web stranica u prilogu trajno
8. sjednica – 15.06.2022. – Poziv s dnevnim redom web stranica u prilogu trajno
9. sjednica – 27.06.2022. – Poziv s dnevnim redom web stranica u prilogu trajno
10. sjednica – 29.06.2022. – Poziv s dnevnim redom web stranica u prilogu trajno
11. sjednica – 29.08.2022. – Poziv s dnevnim redom web stranica u prilogu trajno
Odluka o imenovanju ravnatelja web stranica u prilogu trajno
12. sjednica – 08.12.2022. – Poziv s dnevnim redom web stranica u prilogu trajno
13. sjednica – 27.12.2022. – Poziv s dnevnim redom web stranica u prilogu trajno
14. sjednica – 30.3.2023. – Poziv s dnevnim redom web stranica u prilogu trajno
15. sjednica – 26.4.2023. – Poziv s dnevnim redom web stranica u prilogu trajno
16. sjednica – 25.5.2023. – Poziv s dnevnim redom web stranica u prilogu trajno
17. sjednica – 29.6.2023. – Poziv s dnevnim redom web stranica u prilogu trajno
18. sjednica – 10.8.2023. – Poziv s dnevnim redom web stranica u prilogu trajno
19. sjednica – 21.8.2023. – Poziv s dnevnim redom web stranica u prilogu trajno

AKTIVNOSTI

SADRŽAJ NAČIN PRISTUPA INFORMACIJI VRIJEME OSTVARIVANJA PRAVA
NA PRISTUP INFORMACIJI
Izvješće o uključenosti korisnika u kulturna zbivanja našeg grada na zahtjev u roku od 15 dana
Izvješće o poduzetim aktivnostima za zaštitu mentalnog zdravlja korisnika na zahtjev u roku od 15 dana
Izvješće o provedenoj suradnji s lokalnom zajednicom na zahtjev u roku od 15 dana
Suradnja s udrugama – izvješće na zahtjev u roku od 15 dana

ORGANIZACIJA RADA

SADRŽAJ NAČIN PRISTUPA INFORMACIJI VRIJEME OSTVARIVANJA PRAVA
NA PRISTUP INFORMACIJI
Brošura o ustanovi web stranica u prilogu trajno
Prezentacija ustanove web stranica u prilogu trajno
Letak ustanove web stranica u prilogu trajno
Vodiči za korisnike
(tretmana i produženog stručnog postupka)
web stranica u prilogu trajno
Vodiči za roditelje
(korisnika tretmana i produženog stručnog postupka)
web stranica u prilogu trajno

TROŠKOVI I IZVORI FINANCIRANJA

SADRŽAJ NAČIN PRISTUPA INFORMACIJI VRIJEME OSTVARIVANJA PRAVA
NA PRISTUP INFORMACIJI
Plan nabave za 2020. godinu i prethodne web stranica u prilogu trajno
Pravilnik o provođenju postupka javne nabave web stranica u prilogu trajno
Financijsko izviješće za 2020. godinu web stranica u prilogu trajno
Plan nabave za 2021. godinu web stranica u prilogu trajno
Financijski plan za 2021. godinu web stranica u prilogu trajno
Financijsko izvješće za I-III 2021. godinu web stranica u prilogu trajno
Financijsko izvješće za I-VI 2021. godinu web stranica u prilogu trajno
Financijsko izvješće za I-IX 2021. godinu web stranica u prilogu trajno
Financijsko izvješće za 2021. godinu i

bilješke uz financijsko izvješće

web stranica financijskog izvješća u prilogu

web stranica bilješki u prilogu

trajno
Plan nabave za 2022. godinu web stranica u prilogu trajno
Financijski plan za 2022. godinu web stranica u prilogu trajno
Izmijenjeni Plan nabave za 2022. godinu
Izmjene su usvojene na sjednici UV dana 15.06.2022.
web stranica u prilogu trajno
Financijsko izvješće za 2022. godinu i

bilješke uz financijsko izvješće i

izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

web stranica financijskog izvješća u prilogu

web stranica bilješki u prilogu

web stranica proračunskog izvještaja u prilogu

trajno

PRISTUP INFORMACIJAMA

SADRŽAJ NAČIN PRISTUPA INFORMACIJI VRIJEME OSTVARIVANJA PRAVA
NA PRISTUP INFORMACIJI
Izvješće o provedbi ZPPI 2019 web stranica u prilogu trajno
Izvješće o provedbi ZPPI 2020 web stranica u prilogu trajno
Izvješće o provedbi ZPPI 2021 web stranica u prilogu trajno
Izvješće o provedbi ZPPI 2022 web stranica u prilogu trajno

Dom za odgoj djece i mladeži Rijeka ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od podnositelja zahtjeva u svezi s pružanjem i dostavom tražene informacije.a koje proizlazi iz članka 19. Zakona o pravu na pristup informacijama.