Sprječavanje sukoba interesa

Radi sprječavanja sukoba interesa, temeljem Zakona o javnoj nabavi javni naručitelji obavezni su objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici javnog tijela u određenom odnosu koji se smatra sukobom interesa.
Javni naručitelj Dom za odgoj djece i mladeži Rijeka sukladno članku 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine”, br. 120/16) objavljuje da nema gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. toga Zakona ili s njima povezane osobe u sukobu interesa.

Prodaja građevinskog zemljišta

POZIV ZA ISKAZ INTERESA za prodaju građevinskog zemljišta Rijeka, 21. listopada 2020. godine OPĆI PODACI: Zainteresirana strana koja upućuje Poziv za iskaz interesa: Dom za odgoj djece i mladeži Rijeka Vukovarska Ulica 49 51000 [...]