Djelatnost Doma je osiguravanje stalnog i privremenog smještaja, cjelodnevnog i poludnevnog boravka djeci i mladima koji iskazuju različite intenzitete odstupanja na planu ponašanja te njihov prihvat, zbrinjavanje, dijagnosticiranje i pružanje odgovarajućih oblika stručne pomoći.

Djeci i mladima od 7. do 18. godine života te mlađim punoljetnim osobama, ovisno o dobi, intenzitetu i etiologiji problema u ponašanju, omogućeno je uključivanje u različite oblike tretmanskog rada, odnosno socijalnih usluga koje se provode u našem Domu.

Posljednjih godina sve više se orijentiramo na pružanje usluga poludnevnog boravka, odnosno poluinstitucionalnih i vaninstitucionalnih oblika skrbi. Navedeno podrazumijeva razvoj i provođenje preventivnih oblika programa kojima je trenutačno obuhvaćen najveći broj naših korisnika (djeca koja su u riziku za razvoj problema u ponašanju ili pak već ispoljavaju neke od blažih odstupanja na planu ponašanja ). Isto tako, uvođenjem savjetodavnih oblika rada, odnosno usluga savjetovanja, nastojimo doprinijeti kvaliteti i uspješnosti tretmana kada se radi o našim korisnicima na stalnom smještaju ili boravku te pružanja pomoći pri njihovom izlasku iz sustava socijalne skrbi. Pružanje ove usluge, neizostavno podrazumijeva i rad s obitelji korisnika, bilo da se radi o primarnim ili pak udomiteljskim obiteljima.