Muška resocijalizacija

Odjel smještaja – muška resocijalizacija osigurava uslugu privremenog smještaja radi provođenja kraćih rehabilitacijskih (tretmanskih) programa djeci od 14. do 18. godine života i mlađim punoljetnim osobama, do navršene 21. godine života, s problemima u ponašanju i teškoćama mentalnog zdravlja. Tijekom obuhvaćenosti tretmanskim radom, korisnicima je osigurana: stalna briga i nadzor, stanovanje, prehrana, briga o zdravlju i njega, odgoj, stručna pomoć kroz odgojne sadržaje i rad usmjeren na razvijanje osjećaja odgovornosti, razvijanje radnih, kulturnih, higijenskih navika, socijalna i psihosocijalna podrška, stručna pomoć u učenju, provođenje programa slobodnih i radno-okupacijskih aktivnosti, organiziranje provođenja slobodnog vremena, iniciranje i podržavanje kontakata s članovima obitelji s ciljem ostvarivanja kvalitetnije međusobne komunikacije, priprema korisnika za povratak u primarnu obitelj, odnosno osposobljavanje za samostalan život i rad.