Savjetovanje

Usluge savjetovanja obuhvaćaju pružanje usluge savjetovanja i pomaganja:

 • djeci i mladima koji su obuhvaćeni tretmanom radi ispoljavanja problema u ponašanju
 • djeci i mladima koji su u riziku za razvoj problema u ponašanju
 • djeci i mladima iz primarnih obitelji
 • djeci i mladima smještenim u udomiteljskim obiteljima
 • djeci i mladima iz posvojiteljskih obitelji
 • djeci i mladima koji izlaze iz institucija socijalne skrbi (odgojne ustanove, domovi i druge ustanove/udruge koje brinu o djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi)
 • primarne, udomiteljske i posvojiteljske obitelji.

U okviru usluge savjetovanja, provodi se i izvršenje odgojne mjere posebne obveze da se maloljetnik uključi u pojedinačni ili skupni psihosocijalni tretman u savjetovalištu za mlade.

Opći ciljevi koji se žele postići pružanjem usluge savjetovanja i pomaganja:

 • ostvarivanje kvalitete života i zaštita mentalnog zdravlja u zajednici
 • prevencija i rano otkrivanje problema u ponašanju i emocionalnih poteškoća
 • edukacija roditelja o odgojnim postupanjima i jačanje roditeljskih kompetencija
 • osnaživanje obitelji, podizanje nivoa kvalitete obiteljskih interakcija
 • psihosocijalna prilagodba i osnaživanje mladih ljudi u sustavu i nakon izlaza iz sustava socijalne skrbi

Uslugu savjetovanja pri našem Domu pružaju djelatnici slijedećih zanimanja: socijalni radnik, socijalni pedagozi, psiholozi i pedagozi.