Male skupine

U okviru usluge smještaja u malim skupinama osigurava se smještaj djeci od 8. do 14. godine života koja iskazuju probleme u ponašanju i teškoće mentalnog zdravlja. Specifičnost rada u malim skupinama sastoji se u tome da se intenziviraju svi tretmanski elementi u radu s korisnicima. Osiguran je rad na odgojnom području, socijalni rad, socijalno-pedagoška podrška, psihološka podrška te briga o zdravlju i njega.

Navedeno podrazumijeva: stalnu brigu i nadzor, stanovanje, prehranu, stručnu pomoć kroz odgojne sadržaje i rad usmjeren na razvijanje osjećaja odgovornosti, razvijanje radnih, kulturnih, higijenskih navika, stručna pomoć u učenju,razvijanje pozitivnih interesa, provođenje programa slobodnih i radno-okupacijskih aktivnosti, razvijanje socijalnih vještina, saniranje poteškoća u emocionalnom razvoju i rizičnih oblika ponašanja, iniciranje i podržavanje kontakata s članovima obitelji s ciljem ostvarivanja kvalitetnije međusobne komunikacije.