Prihvat

Timska procjena/dijagnostika provodi se kroz uslugu smještaja ili boravka korisnika i traje 30 dana. Iznimno, u slučaju provođenja reopservacije, usluga se može provesti u kraćem trajanju, odnosno u trajanju od 21 dan. Timska procjena/dijagnostika provodi se multidisciplinarno, s utvrđenim specifičnim obvezama svakog izvršitelja. Multidisciplinarnim pristupom provodi se opservacija i procjena osobnih i ponašajnih obilježja djece i mlađih punoljetnih osoba te karakteristika obitelji i roditeljskih kompetencija.

Temeljem pojedinačnih nalaza i mišljenja stručnjaka izrađuje se timska sinteza, odnosno nalaz i mišljene tima koji sadrži predikciju individualnog programa tretmana korisnika s prijedlogom za daljnje mjere, postupak te metode i tehnike tretmana korisnika. Stručni tim dijagnostike obvezan je u roku od 15 dana od okončanja obrade dostaviti timsku sintezu i nalaze iste instituciji koja je zatražila provođenje.