Dom za odgoj djece i mladeži Rijeka

imageimageimageimage


Dom za odgoj djece i mladeži Rijeka

Vukovarska 49
51000 Rijeka

Telefoni:
Upravna zgrada:
+385 (51) 671 083
+385 (51) 672 480-fax

Dijagnostika:
+385 (51) 672 344

Savjetovanje:
+385 (51) 672 344

Prihvat:
+385 (51) 678 758
+385 (51) 672 282

Mala skupina:
+385 (51) 672 485

Ženska resocijalizacija:
+385 (51) 671 708

Muška resocijalizacija:
+385 (51) 672 282

Sudske odgojne mjere:
+385 (51) 672 485

Poludnevni boravak u Domu:
+385 (51) 674 412

Poludnevni boravci u školama:

OŠ Podmurvice:
+385 (91) 672 4804

OŠ Zamet:
+385 (91) 672 4803

OŠ Srdoči:
+385 (91) 472 4806

OŠ Brajda:
+385 (91) 472 4812

OŠ Gornja Vežica:
+385 (91) 472 4813

OŠ Kozala:
+385 (91) 472 8114

OŠ Opatija:
+385 (99) 264 8018

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Greška
  • JUser: :_load: Nije moguće učitavanje korisnika sa ID: 44

Katalog informacija

Katalog informacija sadrži pregled informacija koje Dom za odgoj djece i mladeži Rijeka, obzirom na svoj djelokrug, posjeduje, s kojima raspolaže ili ih nadzire, s opisom sadržaja informacija, namjenom, načinom i vremenom osiguravanja prava na pristup informacijama.


Cilj objavljivanja kataloga informacija je informiranje stručne i šire javnosti o pitanjima iz svog djelokruga.

Namjena informacija u smislu ovog Kataloga je osiguravanje prava na pristup informacijama, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama i drugim propisima.


ZAKONI I OSTALI PROPISI KOJI SE ODNOSE NA PODRUČJE RADA DOMA

SADRŽAJ

NAČIN PRISTUPA INFORMACI

VRIJEME OSTVARIVANJA PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJI

Zakon o socijalnoj skrbi

web stranica

trajno

Zakon o ustanovama

web stranica

trajno

Konvencija o pravima djeteta

web stranica

trajno

Zakon o pravobranitelju za djecu

web stranica

trajno


AKTI, ODLUKE I MJERE KOJIMA SE UTJEČE NA INTERESE KORISNIKA

SADRŽAJ

NAČIN PRISTUPA INFORMACI

VRIJEME OSTVARIVANJA PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJI

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

web stranica

trajno

Katalog informacija

web stranica

trajno

Vizija i misija ustanove

web stranica

trajno

Statut doma

web stranica
u prilogu

trajno

Program doma i odjela

na zahtjev

u roku od 15 dana

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji

na zahtjev

u roku od 15 dana

Etički kodeks

web stranica
u prilogu

trajno

Povelja o pravima i obvezama korisnika

web stranica
u prilogu

trajno

Program o sprječavanju nasilja među djecom i mladima u Domu za odgoj Rijeka

na zahtjev

u roku od 15 dana

Program prevencije ovisnosti za djecu i mlade u Domu za odgoj Rijeka

na zahtjev

u roku od 15 dana

Protokol o postupanju u slučajevima nasilja među djecom i mladima u Domu za odgoj Rijeka

na zahtjev

u roku od 15 dana

Sigurnosni i zaštitni program i protokol postupanja u kriznim situacijama

na zahtjev

u roku od 15 dana

Protokol-procedura   provođenja mjere prava zaposlenika-korisnika na prigovor-žalbu

na zahtjev

u roku od 15 dana

Smjernice studentima

web stranica
u prilogu

trajno

Smjernice za vježbenike

web stranica
u prilogu

trajno

Upute za rad vijeća korisnika

na zahtjev

u roku od 15 dana

Prijemni list

na zahtjev

u roku od 15 dana

Kućni red

na zahtjev

u roku od 15 dana

Pravilnik - Organizirano stanovanje

na zahtjev

u roku od 15 dana

Prijevremeni otpust korisnika

na zahtjev

u roku od 15 dana


INFORMACIJE O SVOM RADU

SADRŽAJ

NAČIN PRISTUPA INFORMACI

VRIJEME OSTVARIVANJA PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJI

AKTIVNOSTI

Izvješće o uključenosti korisnika u kulturna zbivanja našeg grada

na zahtjev

u roku od 15 dana

Izvješće o poduzetim aktivnostima za zaštitu mentalnog zdravlja korisnika

na zahtjev

u roku od 15 dana

Izvješće o provedenoj suradnji s lokalnom zajednicom

na zahtjev

u roku od 15 dana

Suradnja s udrugama - izvješće

na zahtjev

u roku od 15 dana

ORGANIZACIJA RADA

Brošura o ustanovi

web stranica
u prilogu

trajno

Prezentacija ustanove

web stranica
u prilogu

trajno

Letak ustanove

web stranica
u prilogu

trajno

Vodiči za korisnike
(tretmana i produženog stručnog postupka)

web stranica
u prilogu

trajno

Vodiči za roditelje
(korisnika tretmana i produženog stručnog postupka)

web stranica
u prilogu

trajno

TROŠKOVI I IZVORI FINANCIRANJA

Financijski plan za 2018. godinu i prethodne

web stranica
u prilogu

trajno

Plan nabave za 2018. godinu i prethodne

web stranica
u prilogu

trajno


 
   

 

Dom za odgoj djece i mladeži Rijeka ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od podnositelja zahtjeva u svezi s pružanjem i dostavom tražene informacije.a koje proizlazi iz članka 19. Zakona o pravu na pristup informacijama.

 
 
 
 
Pročitano 5135 puta
Više u ovoj kategoriji: Politika privatnosti »