ODLUKA O ODABIRU PONUDE

Otvorite odluku u pdf dokumentu klikom na ikonicu

Poziv na dostavu ponude u sklopu postupka jednostavne nabave roba: Nabava usluge stručne edukacije i supervizije u sklopu projekta „Zajednica za novi početak“

Skinite potrebnu dokumentaciju klikom na ikonicu