ODLUKA O ODABIRU PONUDE

Otvorite PDF dokument klikom na ikonicu

Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave roba: Nabava informatičke opreme za potrebe projekta „Zajednica za novi početak“

Skinite potrebnu dokumentaciju klikom na ikonicu