NATJEČAJ – odgajatelj

NATJEČAJ Objavljeno 19.10.2023.g. Centar za pružanje usluga u zajednici Rijeka, raspisuje N A T J E Č A J za zasnivanje radnog odnosa   Odgajatelj (m/ž): - 1 izvršitelj na određeno i puno radno vrijeme [...]

NATJEČAJ za odgajatelja

NATJEČAJ Objavljeno 19.10.2023.g. Centar za pružanje usluga u zajednici Rijeka, raspisuje N A T J E Č A J za zasnivanje radnog odnosa   Odgajatelj (m/ž): - 1 izvršitelj na određeno i puno radno vrijeme [...]

NATJEČAJ za socijalnog radnika

NATJEČAJ Objavljeno 11.10.2023.g. Na temelju suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (KLASA: 100-01/23-02/415, URBROJ: 524-08-01-02/5-23-2) ravnateljica Doma za odgoj djece i mladeži Rijeka, raspisuje N A T J E Č A J [...]

NATJEČAJ za psihologa

NATJEČAJ Objavljeno 11.08.2023.g. Na temelju suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (KLASA: 100-01/23-02/83, URBROJ: 524-08-01-02/5-23-2) ravnateljica Doma za odgoj djece i mladeži Rijeka, raspisuje N A T J E Č A J [...]

NATJEČAJ za kuhara

NATJEČAJ Objavljeno 18.08.2023.g. Dom za odgoj djece i mladeži Rijeka, Vukovarska 49, Rijeka raspisuje N A T J E Č A J za zasnivanje radnog odnosa   Kuhar (m/ž): - 1 izvršitelj na određeno i [...]

NATJEČAJ za odgajatelja

NATJEČAJ Objavljeno 01.09.2023.g. Dom za odgoj djece i mladeži Rijeka, raspisuje N A T J E Č A J za zasnivanje radnog odnosa   Odgajatelj (m/ž): - 1 izvršitelj na određeno i puno radno vrijeme [...]

NATJEČAJ ZA ODGAJATELJA

OBAVIJEST Objavljeno 26.06.2023.g. Povjerenstvo za prijam u radni odnos u Domu za odgoj djece i mladeži Rijeka objavljuje sljedeću O B A V I J E S T o vremenu i mjestu održavanja pisane provjere [...]