Djeca male grupe i muške resocijalizacije već su se puno puta okušala u volontiranju i pomaganju zajednici. Katkada im bude teško pristati na volontiranje, misleći da neće moći zadovoljiti očekivanja drugih, ali uz poticaj i podršku odgajatelja naša djeca mogu sve. Posebno je lijepo vidjeti koliko su zahvalna što im netko pokloni ljubav i pažnju.
Dječaci su se ovaj puta bez puno poticaja odazvali volontiranju za projekt Ulične svjetiljke. Svojim volontiranjem su bili podrška socijalno ugroženim stanovnicima našega grada koji su korisnici projekta te prodajom časopisa Ulične svjetiljke zarađuju za osnovne životne potrebe. Prodavači su posebno zadovolji kad su im volonteri djeca jer tada vlada posebna radost i neopterećenost životnim nedaćama.
Djeca su dašak svjetla u njihovim životima. Dječaci su osjetili prihvaćenost te vrlo predano i disciplinirano odradili svoj zadatak. Zadatak je bio stajati na Korzu s jednim prodavačem te na taj način biti podrška osobi koja prodaje. Uz dječake bilo je i drugih volontera, najzanimljiviju su im bili fratri, mladići koji su tek počeli svoj put prema svećenstvu. Naši dečki imali su bezbroj pitanja za njih, a razgovor se, osim za vrijeme volontiranja, nastavio na zajedničkom soku.
Toga je dana odrađeno ukupno 12 volonterskih sati u ime naše Doma za odgoj. Ponosni smo.