Dom za odgoj djece i mladeži Rijeka

imageimageimageimage


Dom za odgoj djece i mladeži Rijeka

Vukovarska 49
51000 Rijeka

Telefoni:
Upravna zgrada:
+385 (51) 671 083
+385 (51) 672 480-fax

Dijagnostika:
+385 (51) 672 344

Savjetovanje:
+385 (51) 672 344

Prihvat:
+385 (51) 678 758
+385 (51) 672 282

Mala skupina:
+385 (51) 672 485

Ženska resocijalizacija:
+385 (51) 671 708

Muška resocijalizacija:
+385 (51) 672 282

Sudske odgojne mjere:
+385 (51) 672 485

Poludnevni boravak u Domu:
+385 (51) 674 412

Poludnevni boravci u školama:

OŠ Podmurvice:
+385 (91) 672 4804

OŠ Zamet:
+385 (91) 672 4803

OŠ Srdoči:
+385 (91) 472 4806

OŠ Brajda:
+385 (91) 472 4812

OŠ Gornja Vežica:
+385 (91) 472 4813

OŠ Kozala:
+385 (91) 472 8114

OŠ Opatija:
+385 (99) 264 8018

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Natječaji

NATJEČAJ

natjecajJeNeaktivan

DOM ZA ODGOJ DJECE I MLADEŽI RIJEKA
Vukovarska 49
51 000 Rijeka

Rijeka, 21. prosinca 2018.

 

Dom za odgoj djece i mladeži Rijeka, Vukovarska 49, raspisuje

N A T J E Č A J

za prijem radnika/ice za sljedeća radna mjesta:

1.      pralja - 1 izvršitelj/ica na određeno, nepuno radno vrijeme – 20 sati tjedno

2.      čistačica - 1 izvršitelj/ica na određeno, nepuno radno vrijeme – 20 sati tjedno

Za radna mjesta pod rednim brojevima 1. i 2. uvjeti su:

- završeno osnovnoškolsko obrazovanje,
- radno iskustvo najmanje 12 mjeseci na sličnim ili istim poslovima.

Uz prijavu na natječaj, kandidati/kinje su obvezni priložiti:

-   životopis

-   presliku domovnice,

-   presliku dokaza o ispunjavanju uvjeta razine obrazovanja (svjedodžba),

-   elektronički zapis ili potvrdu o podatcima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starije od 1 mjeseca na dan objave natječaja),

-   uvjerenje da kandidat/kinja nije pravomoćno osuđen/a i da protiv kandidata/kinje nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 1 mjeseca na dan objave natječaja).

Potrebne dokumente kandidati dostavljaju isključivo u preslikama, koje se neće vraćati. Nakon odabira kandidata, a prije potpisivanja ugovora o radu, odabrani kandidat će dostaviti originale dokumenata ili ovjerene preslike. Poslodavac zadržava pravo na razgovor s kandidatima.

Kandidati/kinje, koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju, pod jednakim uvjetima, prema posebnim propisima, dužni su u prijavi pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja i dokaze o pravu na prednost pri zapošljavanju. Kandidat/kinja koji se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17), uz prijavu na javni natječaj dužan/na je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni poveznici: POPIS_DOKAZA_ZA_OSTVARIVANJE_PRAVA_PRI_ZAPOŠLJAVANJU.pdf

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Doma za odgoj djece i mladeži Rijeka te Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na adresu: Dom za odgoj djece i mladeži Rijeka, Vukovarska 49, 51000 Rijeka, s naznakom: »Za natječaj«.

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni na isti način i u istom roku.

NATJEČAJ

natjecajJeNeaktivan

Dom za odgoj djece i mladeži Rijeka
Vukovarska 49, .Rijeka
Rijeka, 16. studenog 2018. godine

raspisuje

 

NATJEČAJ

 

prijem pripravnika kroz mjeru Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“ za sljedeća radna mjesta:

 

1.    psiholog  – 1 izvršitelj/ica na puno radno vrijeme, na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci.

Uvjeti:

-  završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski studij psihologije,

-  nezaposlena osoba prijavljena u evidenciju nezaposlenih bez staža osiguranja u obrazovnoj razini u kojoj se prvi put zapošljava,

-   nepostojanje zapreke iz članka 213. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17),

-  poznavanje rada na računalu.

 

2.    odgajatelj - 1 izvršitelj/ica na puno radno vrijeme, na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci.

Uvjeti:

-  završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski studij socijalne pedagogije,

-  nezaposlena osoba prijavljena u evidenciju nezaposlenih bez staža osiguranja u obrazovnoj razini u kojoj se prvi put zapošljava,

-   nepostojanje zapreke iz članka 213. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17),

-  poznavanje rada na računalu.

 

3.    odgajatelj - 1 izvršitelj/ica na puno radno vrijeme, na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci.

Uvjeti:

-  završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada.

-  nezaposlena osoba prijavljena u evidenciju nezaposlenih bez staža osiguranja u obrazovnoj razini u kojoj se prvi put zapošljava,

-   nepostojanje zapreke iz članka 213. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17),

-  poznavanje rada na računalu.

 

Uz prijavu na natječaj, kandidati/kinje su obvezni priložiti:

-          životopis,

-          presliku domovnice,

-          presliku dokaza o ispunjavanju uvjeta stečene vrste i razine obrazovanja (diploma),

-          elektronički zapis ili potvrdu o podatcima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (izdanu najranije na dan objavljivanja natječaja),

-          uvjerenje da kandidat/kinja nije pravomoćno osuđen/a i da protiv kandidata/kinje nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 1 mjeseca na dan objave natječaja).

 

Isprave se prilažu u neovjerenim preslikama, uz obvezu predočenja izvornika na zahtjev.

 

Na natječaj se mogu javiti kandidati oba spola.

 

Kandidati/kinje koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, dužni su u prijavi pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se pozivaju te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

 

Kandidat/kinja koji se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17), uz prijavu na javni natječaj dužan/na je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni poveznici: POPIS_DOKAZA_ZA_OSTVARIVANJE_PRAVA_PRI_ZAPOŠLJAVANJU.pdf

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Doma za odgoj djece i mladeži Rijeka te Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na adresu: Dom za odgoj djece i mladeži Rijeka, Vukovarska 49, 51000 Rijeka, s naznakom: »Za natječaj«.

 

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

O rezultatima natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni na isti način i u istom roku.

 

Napomena: Prijavom na natječaj kandidati/kinje daju  privolu za obradu svojih osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (EU)2016/679.

 

 

Dom za odgoj djece i mladeži Rijeka, Vukovarska 49, Rijeka, raspisuje

 

NATJEČAJ

 

prijem pripravnika kroz mjeru Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“ za sljedeća radna mjesta:

 

1.    psiholog  – 1 izvršitelj/ica na puno radno vrijeme, na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci.

Uvjeti:

-  završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski studij psihologije,

-  nezaposlena osoba prijavljena u evidenciju nezaposlenih bez staža osiguranja u obrazovnoj razini u kojoj se prvi put zapošljava,

-   nepostojanje zapreke iz članka 213. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17),

-  poznavanje rada na računalu.

 

2.    odgajatelj - 1 izvršitelj/ica na puno radno vrijeme, na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci.

Uvjeti:

-  završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski studij socijalne pedagogije,

-  nezaposlena osoba prijavljena u evidenciju nezaposlenih bez staža osiguranja u obrazovnoj razini u kojoj se prvi put zapošljava,

-   nepostojanje zapreke iz članka 213. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17),

-  poznavanje rada na računalu.

 

3.    odgajatelj - 1 izvršitelj/ica na puno radno vrijeme, na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci.

Uvjeti:

-  završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada.

-  nezaposlena osoba prijavljena u evidenciju nezaposlenih bez staža osiguranja u obrazovnoj razini u kojoj se prvi put zapošljava,

-   nepostojanje zapreke iz članka 213. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17),

-  poznavanje rada na računalu.

 

Uz prijavu na natječaj, kandidati/kinje su obvezni priložiti:

-          životopis,

-          presliku domovnice,

-          presliku dokaza o ispunjavanju uvjeta stečene vrste i razine obrazovanja (diploma),

-          elektronički zapis ili potvrdu o podatcima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (izdanu najranije na dan objavljivanja natječaja),

-          uvjerenje da kandidat/kinja nije pravomoćno osuđen/a i da protiv kandidata/kinje nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 1 mjeseca na dan objave natječaja).

 

Isprave se prilažu u neovjerenim preslikama, uz obvezu predočenja izvornika na zahtjev.

 

Na natječaj se mogu javiti kandidati oba spola.

 

Kandidati/kinje koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, dužni su u prijavi pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se pozivaju te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

 

Kandidat/kinja koji se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17), uz prijavu na javni natječaj dužan/na je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zaposljavanje//Popis%20Dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%pri%20zaposlavanju.pdf

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Doma za odgoj djece i mladeži Rijeka te Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na adresu: Dom za odgoj djece i mladeži Rijeka, Vukovarska 49, 51000 Rijeka, s naznakom: »Za natječaj«.

 

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

O rezultatima natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni na isti način i u istom roku.

 

Napomena: Prijavom na natječaj kandidati/kinje daju  privolu za obradu svojih osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (EU)2016/679.

NATJEČAJ

natjecajJeNeaktivan

DOM ZA ODGOJ DJECE I MLADEŽI RIJEKA

Vukovarska 49

51 000 Rijeka

Rijeka, 10. rujna 2018.

Dom za odgoj djece i mladeži Rijeka, Vukovarska 49, raspisuje

N A T J E Č A J

za prijem u radni odnos na nepuno, određeno radno vrijeme

1. Na poslove radnog mjesta: kuhar/ica - 1 izvršitelj/ica

 

Uvjeti:

- završeno srednjoškolsko obrazovanje za kuhara

- radno iskustvo najmanje 12 mjeseci

Kandidati su uz prijavu dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

- životopis

- presliku domovnice

- presliku svjedodžbe

- potvrdu o radnom iskustvu

- potvrdu o nekažnjavanju

Potrebne dokumente kandidati dostavljaju isključivo u preslikama, koje se neće vraćati. Nakon odabira kandidata, a prije potpisivanja ugovora o radu, odabrani kandidat će dostaviti originale dokumenata ili ovjerene preslike. Poslodavac zadržava pravo na razgovor s kandidatima.

Kandidati, koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju, pod jednakim uvjetima, prema posebnim zakonima, dužni su u prijavi pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja i dokaze o pravu na prednost pri zapošljavanju. Popis dokaza iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ( Narodne novine 121/2017.) potrebnih za ostvarivanje prava na prednost pri zapošljavanju nalazi se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:
POPIS_DOKAZA_ZA_OSTVARIVANJE_PRAVA_PRI_ZAPOŠLJAVANJU.pdf

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu: Dom za odgoj djece i mladeži Rijeka, Vukovarska 49, 51000 Rijeka s naznakom „za natječaj“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Natječaj je otvoren osam (8) dana od dana objave na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Doma za odgoj djece i mladeži Rijeka.

          

Ravnateljica:

Dr.sc. Dina Šverko, prof. psiholog

NATJEČAJ

natjecajJeNeaktivan

Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (“Narodne novine” broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 153., 154., i 155. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17) i članka 24. Statuta Doma za odgoj djece i mladeži Rijeka (u daljnjem tekstu: Dom), Upravno vijeće Doma sukladno Odluci sa svoje 10. sjednice održane dana 28. svibnja 2018. godine, raspisuje

                                               NATJEČAJ

   za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Doma za odgoj djece i mladeži Rijeka 

 

Za ravnatelja/ravnateljicu Doma može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

1. završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalne pedagogije, socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, sociologije, edukacijske rehabilitacije, logopedije, pedagogije, medicinskih, humanističkih ili drugih društvenih znanosti,

2. najmanje pet godina radnog staža u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju, od toga najmanje tri godine u djelatnosti socijalne skrbi ili u drugoj društvenoj djelatnosti u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju,

3. u odnosu na koju ne postoji zapreka iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17) i

4. koja ima hrvatsko državljanstvo.

Iznimno, ako se na javni natječaj nije javio nijedan kandidat koji ispunjava uvjete iz stavka 1. podstavka 1. članka 154. Zakona o socijalnoj skrbi, za ravnatelja/ravnateljicu Doma može biti imenovana osoba koja ima završen odgovarajući preddiplomski studij iz stavka 1. podstavka 1. članka 154. Zakona o socijalnoj skrbi i ispunjava uvjete iz stavka 1. podstavaka 2. i 3. članka 154. Zakona o socijalnoj skrbi.

Po izvršenom izboru kandidata za ravnatelja/ravnateljicu, Upravno vijeće Doma će po službenoj dužnosti pribaviti dokaz o nepostojanju zapreke iz članka 213. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17).

Upravno vijeće Doma imenuje ravnatelja/ravnateljicu, uz prethodnu suglasnost ministrice nadležne za poslove socijalne skrbi na mandat od četiri godine, a ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja/ravnateljicu.

Uz pisanu, vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici:

1. životopis

2. domovnicu

3. diplomu

4. potvrdu o položenom stručnom ispitu

5. potvrdu o radnom stažu (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)

6. potvrdu o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa

7. uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od mjesec dana.

Kandidat koji se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17), uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 102. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web. stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 (https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavnje//Popis%20Dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf)“.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja u "Narodnim novinama".

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatu natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Prijave s priloženom dokumentacijom dostaviti u zatvorenoj omotnici na adresu:

DOM ZA ODGOJ DJECE I MLADEŽI RIJEKA

UPRAVNO VIJEĆE „Natječaj za ravnatelja/ravnateljicu“

Vukovarska 49

51 000 RIJEKA

                                                                                                   

                                                                                 Upravno vijeće

                                                             Doma za odgoj djece i mladeži Rijeka

OBAVIJEST

obavijestJeNeaktivna

Dom za odgoj djece i mladeži Rijeka, Vukovarska 49, daje

                                                  O B A V I J E S T

 

                       za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

 

 

1.Na poslove: financijsko-računovodstveni referent / financijski knjigovođa;

                       na određeno puno radno vrijeme

NATJEČAJ

natjecajJeNeaktivan

Na temelju članka 153., 154., i 155.  Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj

157/13, 152/14, 99/15, 52/16 i 16/17), članka 40. i 41. Zakona o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93,29/97, 47/99 i 35/08) i članka 24. Statuta Doma za odgoj djece i mladeži rijeka (u daljnjem tekstu: Dom), Upravno vijeće Doma sukladno Odluci sa svoje 4. sjednice  održane dana 17. listopada 2017. godine, raspisuje

                                                 NATJEČAJ

    za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Doma za odgoj djece i mladeži Rijeka 

 

Za ravnatelja/ravnateljicu Doma može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

1. završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalne pedagogije, socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, sociologije, edukacijske rehabilitacije, logopedije, pedagogije, medicinskih, humanističkih ili drugih društvenih znanosti,

2. najmanje pet godina radnog staža u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju, od toga najmanje tri godine u djelatnosti socijalne skrbi ili u drugoj društvenoj djelatnosti u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju,

3. u odnosu na koju ne postoji zapreka iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16 i 16/17) i

4. koja ima hrvatsko državljanstvo.

Iznimno, ako se na javni natječaj nije javio nijedan kandidat koji ispunjava  uvjete iz stavka 1.  podstavka 1. članka 154. Zakona o socijalnoj skrbi,  za ravnatelja/ravnateljicu Doma može biti imenovana osoba koja ima završen odgovarajući preddiplomski studij iz stavka 1. podstavka 1. članka 154. Zakona o socijalnoj skrbi i ispunjava uvjete iz stavka 1. podstavaka 2. i 3.  članka 154. Zakona o socijalnoj skrbi.

Po izvršenom izboru kandidata za ravnatelja/ravnateljicu, Upravno vijeće Doma će po službenoj dužnosti pribaviti dokaz o nepostojanju zapreke iz članka 213. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16 i 16/17).

Upravno vijeće Doma imenuje ravnatelja/ravnateljicu, uz prethodnu suglasnost ministrice nadležne za poslove socijalne skrbi na mandat od četiri godine, a ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja/ravnateljicu.

Uz pisanu, vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici:

1. životopis

2. domovnicu

3. diplomu

4. potvrdu o položenom stručnom ispitu

5. potvrdu o radnom stažu (potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)

6. potvrdu o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa

7. uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od mjesec dana.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja u "Narodnim novinama".

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatu natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Prijave s priloženom dokumentacijom dostaviti u zatvorenoj omotnici na adresu:

DOM ZA ODGOJ DJECE I MLADEŽI RIJEKA

UPRAVNO VIJEĆE „Natječaj za ravnatelja/ravnateljicu“

Vukovarska 49

51 000 RIJEKA

 

 

 

                                                                      UPRAVNO VIJEĆE

                                                           Doma za odgoj djece i mladeži Rijeka

OBAVIJEST

obavijestJeNeaktivna

DOM ZA ODGOJ DJECE I MLADEŽI RIJEKA

Vukovarska 49

51 000 Rijeka

OIB 94000861535

Rijeka, 21. kolovoza 2017.g.

                                                                         

                                                  O B A V I J E S T

 

                       za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

 

 

  1. Na poslove : odgojitelja - 2 izvršitelja (ž/m) na određeno puno radno vrijeme 

 

          

Uvjeti:

 

   - završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i

     diplomski studij socijalne pedagogije, socijalnog rada ili psihologije    

   - položen stručni ispit I. vrste zvanja

   - radno iskustvo najmanje 12 mjeseci

Kandidati su uz prijavu dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

- životopis

- presliku diplome

- presliku domovnice

- potvrdu o položenom stručnom ispitu I. vrste zvanja

- potvrdu o radnom iskustvu

-uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od mjesec dana

Prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta za prijem u radni odnos dostavlja se na adresu:

Dom za odgoj djece i mladeži Rijeka, Vukovarska 49, u roku od 8 dana od dana objave obavijesti.

 

 

 

 

                                                                                                      Ravnateljica:

                                                                                            Danka Majić, prof. psih.

NATJEČAJ

natjecajJeNeaktivan

Na temelju čl. 59. Zakona o radu (NN 93/14), čl. 28. i 29., Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN141/2012) te čl. 20. Pravilnika o radu Doma za odgoj djece i mladeži Rijeka, ravnateljica Doma za odgoj djece i mladeži Rijeka raspisuje               

 

 

                                                NATJEČAJ

                 za prijem polaznika na stručno osposobljavanje za rad

                                     bez zasnivanja radnog odnosa

 

 

1. Na poslove: socijalnog radnika, vježbenika I. vrste zvanja, polaznika stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa sukladno Programu i Sadržaju vježbeničke prakse utvrđene Pravilnikom o pripravničkom stažu i polaganju stručnog ispita u djelatnosti socijalne skrbi (Narodne novine broj 66/2015.).

- Broj polaznika: 1 (m/ž)

- Stručni uvjeti: završen diplomski studij socijalnog rada

- Trajanje: 12 mjeseci

2. Na poslove: socijalnog pedagoga, vježbenika I. vrste zvanja, polaznika stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa sukladno Programu i Sadržaju vježbeničke prakse utvrđene Pravilnikom o pripravničkom stažu i polaganju stručnog ispita u djelatnosti socijalne skrbi (Narodne novine broj 66/2015.).

- Broj polaznika: 2 (m/ž)

- Stručni uvjeti: završen diplomski studij socijalne pedagogije

- Trajanje: 12 mjeseci

3. Na poslove: psihologa, vježbenika I. vrste zvanja, polaznika stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa sukladno Programu i Sadržaju vježbeničke prakse utvrđene Pravilnikom o pripravničkom stažu i polaganju stručnog ispita u djelatnosti socijalne skrbi (Narodne novine broj 66/2015.) te Pravilnika o psiholozima vježbenicima

- Broj polaznika: 2 (m/ž)

- Stručni uvjeti: završen diplomski studij psihologije

- Trajanje: 12 mjeseci

Prijavu na natječaj može podnijeti osoba prijavljena u evidenciju nezaposlenih najmanje 30 dana a najviše do godine dana evidentiranog staža u zvanju za kojeg se obrazovala.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave Natječaja u Biltenu i Web-stranicama HZZ-a.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave se dostavljaju poštom na adresu:

DOM ZA ODGOJ DJECE I MLADEŽI RIJEKA

Vukovarska 49

51 000 Rijeka

NATJEČAJ

natjecajJeNeaktivan

Na temelju čl. 20. Pravilnika o radu Doma za odgoj djece i mladeži Rijeka, čl. 25.st.3. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine broj 141/2012) i čl. 14. st. 2. i 3. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (Narodne novine broj 42/2014.), ravnateljica Doma za odgoj djece i mladeži raspisuje               

 

 

                                                NATJEČAJ

                 za prijem polaznika na stručno osposobljavanje za rad

                                     bez zasnivanja radnog odnosa

 

 

1. Na poslove: odgojitelja, vježbenika I. vrste zvanja, polaznika stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa sukladno Programu i Sadržaju vježbeničke prakse utvrđene Pravilnikom o pripravničkom stažu i polaganju stručnog ispita u djelatnosti socijalne skrbi (Narodne novine broj 66/2015.).

- Broj polaznika: 3 (m/ž)

- Stručni uvjeti: završen diplomski studij socijalnog rada, socijalne pedagogije ili pedagogije

- Trajanje: 12 mjeseci

 

2. Na poslove: psihologa, vježbenika I. vrste zvanja, polaznika stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa sukladno Programu i Sadržaju vježbeničke prakse utvrđene Pravilnikom o pripravničkom stažu i polaganju stručnog ispita u djelatnosti socijalne skrbi (Narodne novine broj 66/2015.) te Pravilnika o psiholozima vježbenicima

- Broj polaznika: 2 (m/ž)

- Stručni uvjeti: završen diplomski studij psihologije

- Trajanje: 12 mjeseci

OBAVIJEST

obavijestJeNeaktivna

DOM ZA ODGOJ DJECE I MLADEŽI RIJEKA

Vukovarska 49

51 000 Rijeka

Rijeka, 22.09.2016.

                     Dom za odgoj djece i mladeži Rijeka, Vukovarska 49, daje

                                               O B A V I J E S T

 

                             za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

 

 

  1. Na poslove radnog mjesta: kuhar/ica - 1 izvršitelj/ica 

          

Uvjeti:

 

   - završeno srednjoškolsko obrazovanje za kuhara

   - radno iskustvo najmanje 12 mjeseci

Kandidati su uz prijavu dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

- životopis

- presliku domovnice

- presliku svjedodžbe

- potvrdu o radnom iskustvu

- potvrdu o nekažnjavanju

Prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta za prijem u radni odnos dostavlja se na adresu:

Dom za odgoj djece i mladeži Rijeka, Vukovarska 49, u roku od 8 dana od dana objave obavijesti na oglasnoj ploči i web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

 

 

 

                                                                                                     Ravnateljica:

                                                                                           Danka Majić, prof. psiholog

OBAVIJEST

obavijestJeNeaktivna

DOM ZA ODGOJ DJECE I MLADEŽI RIJEKA

Vukovarska 49

51000 Rijeka

OIB 94000861535

Rijeka, 6.09.2016.

                                                                            HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE

                                                                                                          R I J E K A

Molimo vas da na svojoj web-stranici i oglasnoj ploči objavite sljedeću obavijest

__________________________________________________________________________

Dom za odgoj djece i mladeži Rijeka, Vukovarska 49, daje

                                               O B A V I J E S T

 

                       za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

                    

 

  1. Na poslove : socijalnog pedagoga - 1 izvršitelj/ica (m/ž) na određeno puno radno vrijeme 

          

Uvjeti:

 

   - završen diplomski sveučilišni studij socijalne pedagogije

   - položen stručni ispit I. vrste zvanja

   - radno iskustvo najmanje 12 mjeseci

Kandidati su uz prijavu dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

- životopis

- presliku diplome

- presliku domovnice

- potvrdu o položenom stručnom ispitu I. vrste zvanja

- potvrdu o radnom iskustvu

-uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od mjesec dana

Prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta za prijem u radni odnos dostavlja se na adresu:

Dom za odgoj djece i mladeži Rijeka, Vukovarska 49, u roku od 8 dana od dana objave obavijesti.

 

__________________________________________________________________________

 

 

                                                                                                     Ravnateljica:

                                                                                           Danka Majić, prof. psih.

NATJEČAJ

natjecajJeNeaktivan

Na temelju čl. 20. Pravilnika o radu Doma za odgoj djece i mladeži Rijeka, čl. 25.st.3. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine broj 141/2012) i čl. 14. st. 2. i 3. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (Narodne novine broj 42/2014.), ravnateljica Doma za odgoj djece i mladeži raspisuje               

 

 

                                                NATJEČAJ

                 za prijem polaznika na stručno osposobljavanje za rad

                                     bez zasnivanja radnog odnosa

 

 

1. Na poslove: odgojitelja, vježbenika I. vrste zvanja, polaznika stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa sukladno Programu i Sadržaju vježbeničke prakse utvrđene Pravilnikom o pripravničkom stažu i polaganju stručnog ispita u djelatnosti socijalne skrbi (Narodne novine broj 66/2015.).

- Broj polaznika: 3 (m/ž)

- Stručni uvjeti: završen diplomski studij socijalnog rada, socijalne pedagogije ili pedagogije

- Trajanje: 12 mjeseci

 

2. Na poslove: psihologa, vježbenika I. vrste zvanja, polaznika stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa sukladno Programu i Sadržaju vježbeničke prakse utvrđene Pravilnikom o pripravničkom stažu i polaganju stručnog ispita u djelatnosti socijalne skrbi (Narodne novine broj 66/2015.) te Pravilnika o psiholozima vježbenicima

- Broj polaznika: 2 (m/ž)

- Stručni uvjeti: završen diplomski studij psihologije

- Trajanje: 12 mjeseci

Prijavu na natječaj može podnijeti osoba prijavljena u evidenciju nezaposlenih najmanje 30 dana a najviše do godine dana evidentiranog staža u zvanju za kojeg se obrazovala.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave Natječaja u Biltenu i web-stranicama HZZ-a.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave se dostavljaju poštom na adresu:

DOM ZA ODGOJ DJECE I MLADEŽI RIJEKA

Vukovarska 49

51 000 Rijeka

OBAVIJEST

obavijestJeNeaktivna

DOM ZA ODGOJ DJECE I MLADEŽI RIJEKA
Vukovarska 49
51 000 Rijeka
Rijeka, 6.07.2016.

                     Dom za odgoj djece i mladeži Rijeka, Vukovarska 49, daje

                                               O B A V I J E S T

 

                             za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

 


    1.    Na poslove radnog mjesta: kuhar/ica - 1 izvršitelj/ica

 

          

Uvjeti:

 

   - završeno srednjoškolsko obrazovanje za kuhara

   - radno iskustvo najmanje 12 mjeseci

Kandidati su uz prijavu dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

- životopis

- presliku domovnice

- presliku svjedodžbe

- potvrdu o radnom iskustvu

- potvrdu o nekažnjavanju

Prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta za prijem u radni odnos dostavlja se na adresu:
Dom za odgoj djece i mladeži Rijeka, Vukovarska 49, u roku od 8 dana od dana objave obavijesti na oglasnoj ploči i web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

 

 

 

                                                                                                     Ravnateljica:

                                                                                             Danka Majić, prof. psih.

NATJEČAJ

natjecajJeNeaktivan

Na temelju čl. 20. Pravilnika o radu Doma za odgoj djece i mladeži Rijeka, čl. 25.st.3. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine broj 141/2012) i čl. 14. st. 2. i 3. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (Narodne novine broj 42/2014.), ravnateljica Doma za odgoj djece i mladeži raspisuje               

 

 

                                                    NATJEČAJ

                   za prijem polaznika na stručno osposobljavanje za rad

                                      bez zasnivanja radnog odnosa

 

 

1. Na poslove: odgojitelja, vježbenika I. vrste zvanja, polaznika stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa sukladno Programu i Sadržaju vježbeničke prakse utvrđene Pravilnikom o pripravničkom stažu i polaganju stručnog ispita u djelatnosti socijalne skrbi (Narodne novine broj 66/2015.).

- Broj polaznika: 1 (m/ž)

- Stručni uvjeti: završen diplomski studij socijalnog rada, socijalne pedagogije ili pedagogije

- Trajanje: 12 mjeseci

 

2. Na poslove: psihologa, vježbenika I. vrste zvanja, polaznika stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa sukladno Programu i Sadržaju vježbeničke prakse utvrđene Pravilnikom o pripravničkom stažu i polaganju stručnog ispita u djelatnosti socijalne skrbi (Narodne novine broj 66/2015.) te Pravilnika o psiholozima vježbenicima

- Broj polaznika: 2 (m/ž)

- Stručni uvjeti: završen diplomski studij psihologije

- Trajanje: 12 mjeseci

Prijavu na natječaj može podnijeti osoba prijavljena u evidenciju nezaposlenih najmanje 30 dana a najviše do godine dana evidentiranog staža u zvanju za kojeg se obrazovala.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave Natječaja u Biltenu i web-stranicama HZZ-a.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave se dostavljaju poštom na adresu:

DOM ZA ODGOJ DJECE I MLADEŽI RIJEKA

Vukovarska 49

51 000 Rijeka

Stranica 1 od 2