Dom za odgoj djece i mladeži Rijeka

imageimageimageimage


Dom za odgoj djece i mladeži Rijeka

Vukovarska 49
51000 Rijeka

Telefoni:
Upravna zgrada:
+385 (51) 671 083
+385 (51) 672 480-fax

Dijagnostika:
+385 (51) 672 344

Savjetovanje:
+385 (51) 672 344

Prihvat:
+385 (51) 678 758
+385 (51) 672 282

Mala skupina:
+385 (51) 672 485

Ženska resocijalizacija:
+385 (51) 671 708

Muška resocijalizacija:
+385 (51) 672 282

Sudske odgojne mjere:
+385 (51) 672 485

Poludnevni boravak u Domu:
+385 (51) 674 412

Poludnevni boravci u školama:

OŠ Podmurvice:
+385 (91) 672 4804

OŠ Zamet:
+385 (91) 672 4803

OŠ Srdoči:
+385 (91) 472 4806

OŠ Brajda:
+385 (91) 472 4812

OŠ Gornja Vežica:
+385 (91) 472 4813

OŠ Kozala:
+385 (91) 472 8114

OŠ Opatija:
+385 (99) 264 8018

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

ops-mala
vuk47-mala
candekova-mala

Zapisnik s održanog sastanka s djelatnicima Ministarstva vanjskih i europskih poslova i djelatnicima Ministarstva unutarnjih poslova, održanog 26. ožujka 2019. u Zagrebu

Mjesto održavanja: Zagreb, prostorije Hrvatskog pravnog centra
Vrijeme održavanja: 13:00 - 14:25 sati

Prisutni (abecednim redom):

1. Magdalena Barišić, nadzornica za unutarnje poslove Odjela za statusna pitanja stranaca, Ministarstvo unutarnjih poslova
2. Rajko Hatlak, učitelj-nastavnik u Odgojnom domu Ivanec
3. Tatjana Holjevac, voditeljica projekta, Hrvatski pravni centar
4. Goranka Lalić Novak, predsjednica Hrvatskog pravnog centra
5. Jozo Ljubičić, Služba za strance, Uprava za konzularne poslove, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
6. Irena Majstorović, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
7. Kristina Puc, pravnica u Hrvatskom pravnom centru
8. Kristina Šeliga, nadzornica za unutarnje poslove Odjela za azil u Ministarstvu unutarnjih poslova
9. Dina Šverko, ravnateljica Doma za odgoj djece i mladeži Rijeka
10. Marko Vrančić, stručni suradnik u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova
11. Božo Vrkljan, ravnatelj Centra za pružanje usluga u zajednici Zagreb – Dugave

Sastanak se održao uz sljedeći dnevni red:
1. Iz prakse Hrvatskog pravnog centra –izazovi u ostvarivanju prava na spajanje obitelji
2. Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o statusu i radu državljana trećih zemalja u Republici Hrvatskoj – pregled i rasprava
3. Rasprava o letku za spajanje obitelji izrađenom od strane HPC-a i UNHCR-a

I. G. Lalić Novak pozdravila je sve prisutne te predložila da se svi sudionici predstave. Nakon predstavljanja, riječ je prepustila T. Holjevac, voditeljici projekta. T. Holjevac upoznala je sve prisutne s projektom, te predstavila partnere i suradnike na projektu. Navela je neke od aktivnosti projekta, te da je i ovaj sastanak s predstavnicima MVEP-a i MUP-a na temu spajanja obitelji jedna od bitnih aktivnosti.

II. T. Holjevac započela je raspravu s izazovima u spajanju obitelji s kojima se osobe najčešće susreću. Kao prvi izazov nameće se pristup nadležnoj ambasadi. Naime, podnositelj zahtjeva često nema mogućnost pristupiti u veleposlanstvo Republike Hrvatske. Primjerice, osoba iz Sirije nema mogućnosti doći do Veleposlanstva RH u Egiptu, koje je nadležno za državljane Sirije, iz razloga što postupak ishođenja vize za Egipat u ratom zahvaćenoj zemlji nije lagana procedura, te zbog potrebe dolaska u Egipat dva puta, prvi puta kako bi predali zahtjev za odobrenje privremenog boravka radi spajanja obitelji, i drugi puta kako bi predali zahtjev za odobrenje dozvole boravka (koji nakon toga trebaju čekati minimalno 15 dana). Predstavnik MVEP-a navodi da se uz takvim slučajevim osobama često izlazi u susret (naročito u ratnim situacijama), te jedno veleposlanstvo predaje drugome (koje je stranci bliže/dostupnije) nadležnost u postupanju. Kada osoba pristupi nenadležnom veleposlanstvu, ono ne kontaktira nužno MVEP, ali komunikacija postoji. T. Holjevac navela je kako joj je poznata situacija da su se u nekim situacijama osobe mogle obratiti počasnom konzulu. Iz MVEP-a navode da im je ta praksa poznata, ali ona uvelike ovisi o tome čime se počasni konzul bavi te je li on fizički prisutan na teritoriju određene države. U tim slučajevima, MVEP daje ovlasti počasnom konzulu da učini određene radnje. U svakom slučaju, ako će HPC imati ikakva saznanja ili trebati neku vrstu pomoći, najbolje je obratiti se MVEP-u i njegovoj Upravi za konzularne poslove.

III. Sljedeći izazov s kojim se osobe susreću je taj što moraju boraviti u zemlji u kojoj postoji veleposlanstvo Republike Hrvatske dok čekaju odobrenje njihovog zahtjeva, ali često nemaju financijskih mogućnosti za to. Novi Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o statusu i radu državljana trećih zemalja u Republici Hrvatskoj (dalje: Pravilnik) je, prema odgovoru MUP-a, olakšao postupak time što više nije potrebno tražiti vizu za RH, već samo dozvolu boravka. Prema HPC-u postupak nije olakšan, već otežan, zato što osobe ponovno moraju ići dva puta u veleposlanstvo RH u određenoj državi ili tamo moraju boraviti dok čekaju odluku. MVEP navodi da se novi Pravilnik i dalje ne provodi u praksi, zato što to još nije tehnički izvedivo zbog obveza prema EU i njenih propisa. I dalje se ne zna kada će se početi provoditi, ali nije izgledno da će to biti u skorije vrijeme. Navode da navedene promjene nisu proizvoljno nastale od MVEP, već su se oni vodili preporukama Europske Komisije. Također, MVEP navodi kako je praksa gotovo svih veleposlanstava da se osoba u navedenim slučajevima mora fizički pojaviti. Problem koji nastaje kod neprimjenjivanja novog Pravilnika je taj što je HPC pripremio letak o spajanju obitelji, a u njemu se navodi novi postupak oko spajanja obitelji. S obzirom da se on ne provodi, HPC je zamolio predstavnike MVEP-a i MUP-a za savjet što učiniti - da li ostaviti letak ovakav kakav je ili dodati u njega postupak prema starom Pravilniku. Zaključeno je da će HPC u letku obuhvatiti i jedan i drugi postupak.

IV. Sljedeće pitanje koje se postavilo je trebaju li uopće osobe koje traže spajanje obitelji plaćati viznu pristojbu. Naime, prema Zakonu o upravnim pristojbama (čl.8., st.1., t.14), tražitelji međunarodne zaštite, azilanti, stranci pod supsidijarnom zaštitom, članovi obitelji azilanta i stranca pod supsidijarnom zaštitom koji zakonito borave u Republici Hrvatskoj oslobođeni su od plaćanja upravnih pristojbi. Problem nastaje kod suprotnog tumačenja zakonitog boravka HPC-a i MVEP-a – prema HPC-u ukoliko osoba ima zakonsku osnovu za boravak u RH, to bi se trebalo smatrati zakonitim boravkom, a prema MVEP-u potrebno je da osoba faktično boravi na teritoriju RH. Djelatnik MVEP-a rekao je da se za pitanja tumačenja zakonskih odredbi najbolje obratiti na opći email Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. , koji će pitanje proslijediti nadležnom tijelu. S obzirom da po novom Pravilniku stranci dobivaju dozvolu boravka, HPC je predložio da osobe budu oslobođene plaćanja pristojbi, ali su djelatnice MUP-a odgovorile da to neće biti izvedivo jer se ne radi o plaćanju pristojbe, već o plaćanju naknade za izradu iskaznice. Djelatnik MVEP-a nadodao je da sve te vrste financijskih davanja idu u proračun RH, te bi za daljnja pitanja svakako bilo dobro kontaktirati i Ministarstvo financija. T.Holjevac postavila je pitanje tko bi uopće bile osobe koje su oslobođene plaćanja pristojbi prema Zakonu u upravnim pristojbama, te je djelatnik MVEP odogovorio da možemo i tumačenje cijelog članka tražiti od Uprave MVEP.

V. Sljedeći izazov su troškovi prevođenja dokumentacije koju osobe podnose u veleposlanstvima. Teško je primjerice u Siriji naći prevoditelja za hrvatski jezik. Koliko je poznato, veleposlanstva priznaju prijevode na engleski jezik, ali ih, dolaskom u RH moraju ponovno prevesti i na hrvatski jezik.

VI. G. Lalić Novak postavila je pitanje je li moguće da za neke kategorije osoba, poput osoba koje se spajaju s osobama s odobrenom međunarodnom zaštitom u RH, uvjeti za dobivanje boravka budu olakšani. Djelatnice MUPa odgovorile su kako uvjeti jesu lakši zato što sukladno čl. 56.a., st.1., članovi uže obitelji hrvatskog državljana ne moraju ispunjavati uvjet za dobivanje privremenog boravka iz čl. 54. st.1., t.3, a to su sredstva za uzdržavanje. T. Holjevac navela je hipotetski primjer azilanta koji je u RH 7 godina i osobe koja je imala status azila, ali je protekom od 8 godina stekla hrvatsko državljanstvo te kako se na njih primjenjuju različita pravila. Kolege iz MUPa potvrdile su da je njihov status različit i da su pravila takva. T. Holjevac navela je i drugi primjer iz prakse, u kojem se državljanin Afganistana (18 godina) želio spojiti sa svojom maloljetnom braćom iz Afganistana. Problem je nastao što su njegova braća živjela sa svojim stricem, koji nema pravo na spajanje obitelji, te čak i da su uspjeli pokrenuti postupak, postavilo bi se pitanje s kim bi ta djeca putovala do Hrvatske.S obzirom da nisu imali financijska sredstva do dođu do hrvatske ambasade, do spajaja nije došlo.

VII. Djelatnica MUP-a navela je kako su prema institutu spajanja obitelji 2017. u RH došle 4 osobe, tijekom 2018. 13 osoba, a ove godine 4 osobe. T. Holjevac navela je kako u pravilu nijedan zahtjev nije odbijen, već je problem uopće započeti postupak spajanja te snositi sve financijske troškove.

VIII. I. Majstorović postavila je pitanje koliko je uopće sigurno da se osobe koje se žele spojiti s nekim, traže za nadopunu dokumentacije. Je li zbog sigurnosne situacije opasno da oni ostavljaju svoje podatke, poput adrese ili telefonskog broja. MVEP je odgovorio da je uvijek nužno da imaju neki kontakt ili adresu da ih mogu obavijestiti da im je odobren boravak.

IX. Na kraju sastanka, svi prisutni uključili su se u raspravu oko nacrta letka o spajaju obitelji. T. Holjevac zamolila je sve prisutne da nam povratno na email pošalju svoje komentare i primjedbe, te da HPC jako cijeni njihov trud i angažman.

X. T. Holjevac zahvalila se svima prisutnima na sudjelovanju i raspravi i zatvorila sastanak.


Bilješku sastavila: Kristina Puc, HPC

 

podnozje

 

volunteerMala

Volontiraj i ti!

"Ako želiš učiniti pravu stvar u pravo vrijeme, onda pokloni to vrijeme našim korisnicima, i to je to!"

VolonteriZahvalnica2016


zahvalnica2016

volonteRI200px

grb