Dom za odgoj djece i mladeži Rijeka

imageimageimageimage


Dom za odgoj djece i mladeži Rijeka

Vukovarska 49
51000 Rijeka

Telefoni:
Upravna zgrada:
+385 (51) 671 083
+385 (51) 672 480-fax

Dijagnostika:
+385 (51) 672 344

Savjetovanje:
+385 (51) 672 344

Prihvat:
+385 (51) 678 758
+385 (51) 672 282

Mala skupina:
+385 (51) 672 485

Ženska resocijalizacija:
+385 (51) 671 708

Muška resocijalizacija:
+385 (51) 672 282

Sudske odgojne mjere:
+385 (51) 672 485

Poludnevni boravak u Domu:
+385 (51) 674 412

Poludnevni boravci u školama:

OŠ Podmurvice:
+385 (91) 672 4804

OŠ Zamet:
+385 (91) 672 4803

OŠ Srdoči:
+385 (91) 472 4806

OŠ Brajda:
+385 (91) 472 4812

OŠ Gornja Vežica:
+385 (91) 472 4813

OŠ Kozala:
+385 (91) 472 8114

OŠ Opatija:
+385 (99) 264 8018

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

ops-mala
vuk47-mala
candekova-mala

Ostvarimo prava na obrazovanje djece bez pratnje

- susret pravnice HPC-a sa stručnim djelatnicima/cama Osnovne škole Podmurvice u Rijeci

Hrvatski pravni centar, u partnerstvu sa Centrom za pružanje usluga u zajednici Zagreb-Dugave, Domom za odgoj djece i mladeži Rijeka i Odgojnim domom u Ivancu provodi projekt „Ostvarimo prava djece bez pratnje!“.

Projekt financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, socijalnu politiku i mlade RH, a njegova provedba traje od 1. studenog 2018. do 30. listopada 2019. godine.

Dana 19. veljače 2019. godine održan je drugi po redu interaktivni sastanak, ovaj put sa stručnim djelatnicima Osnovne škole Podmurvice u Rijeci, a u odnosu na ostvarivanje prava na obrazovanje djece bez pratnje. Sastanku je prisustvovalo ukupno 8 sudionica i to 5 stručnih djelatnica škole različitih stručnih profila (ravnateljica, pedagoginja, socijalna pedagoginja, knjižničarka i učiteljica), predstavnici Centra za socijalnu skrb Rijeka (diplomirana pravnica i diplomirana socijalna radnica/posebna skrbnica), predstavnica partnerske organizacije Doma za odgoj djece i mladeži Rijeka te pravnica Hrvatskog pravnog centra, voditeljica Projekta. Sastanak je održan u prostorijama Osnovne škole Podmurvice u Rijeci. Sastanak je vodila Tatjana Holjevac, voditeljica projekta, koja je održala predavanje o osnovama sustava međunarodne zaštite u Republici Hrvatskoj, pravima i obvezama posebnih skrbnika te o pojedinim pravima i obvezama djece bez pratnje s naglaskom na pravo na obrazovanje. S obzirom da je sastanak bio interaktivnog karaktera, nakon kratkog predavanja uslijedila je rasprava. Raspravljalo se o izazovima i problemima u radu s djecom bez pratnje s kojima se susreću stručni djelatnici različitih stručnih profila u školama te su se međusobno razmjenjivala iskustva onih djelatnica koji su ga imali i onih djelatnica koji se do sada još nisu susreli s djecom bez pratnje.Raspravom među stručnim djelatnicama, u kojoj je svaka stručna djelatnica sudjelovala sa svog aspekta djelovanja, pokušali su se riješiti neki od konkretnih problema u praksi s kojima se stručni djelatnici svakodnevno susreću, a tiču se ponajviše uključivanja djece bez pratnje u školovanje te rad s djecom bez pratnje.
Održavanjem ovakvih sastanaka nastoji se doprinijeti podizanju znanja i vještina stručnih djelatnika/ca u školama koji su se ili će se, u svom radu susretati s djecom bez pratnje, kako bi se osiguralo što uspješnije i brže ostvarivanje prava djece.


Sljedeći sastanak se očekuje u ožujku o.g. u školi u Ivancu.

podnozje

 

volunteerMala

Volontiraj i ti!

"Ako želiš učiniti pravu stvar u pravo vrijeme, onda pokloni to vrijeme našim korisnicima, i to je to!"

VolonteriZahvalnica2016


zahvalnica2016

volonteRI200px

grb