Još jedna akcija kojoj smo se rado odazvali. Centar za rehabilitaciju Rijeka i Dom za odgoj djece i mladeži Rijeka osmislili su akciju »Ruke za sve« kako bi potaknuli i ostale centre i domove unutar socijalne skrbi na međusobnu suradnju i volonterstvo u cilju senzibiliziranja korisnika jednih prema drugima i međusobnog druženja.

Petero naših korisnika, Dario, Mateo, Marin, Josip i Milan rado su pomogli korisnicima Centra za rehabilitaciju da ofarbaju ogradu u podružnici Oštro. Zajedničkim snagama korisnika i djelatnika obiju ustanova cijela se ograda zaplavila u rekordnom roku pa je ostalo vremena i za kupanje.

Cijelu akciju popratili su novinari i objavili članak u Novom Listu i na portalu fiuman.hr :

Članak u Novom listu

Članak na fiuman.hr