Hrvatski pravni centar, u partnerstvu sa Centrom za pružanje usluga u zajednici Zagreb-Dugave, Domom za odgoj djece i mladeži Rijeka i Odgojnim domom u Ivancu provodi projekt „Ostvarimo prava djece bez pratnje!“.

Projekt financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, socijalnu politiku i mlade RH, a njegova provedba traje od 1. studenog 2018. do 30. listopada 2019. godine.

Dana 19. veljače 2019. godine održan je drugi po redu interaktivni sastanak, ovaj put sa stručnim djelatnicima Osnovne škole Podmurvice u Rijeci, a u odnosu na ostvarivanje prava na obrazovanje djece bez pratnje. Sastanku je prisustvovalo ukupno 8 sudionica i to 5 stručnih djelatnica škole različitih stručnih profila (ravnateljica, pedagoginja, socijalna pedagoginja, knjižničarka i učiteljica), predstavnici Centra za socijalnu skrb Rijeka (diplomirana pravnica i diplomirana socijalna radnica/posebna skrbnica), predstavnica partnerske organizacije Doma za odgoj djece i mladeži Rijeka te pravnica Hrvatskog pravnog centra, voditeljica Projekta. Sastanak je održan u prostorijama Osnovne škole Podmurvice u Rijeci. Sastanak je vodila Tatjana Holjevac, voditeljica projekta, koja je održala predavanje o osnovama sustava međunarodne zaštite u Republici Hrvatskoj, pravima i obvezama posebnih skrbnika te o pojedinim pravima i obvezama djece bez pratnje s naglaskom na pravo na obrazovanje. S obzirom da je sastanak bio interaktivnog karaktera, nakon kratkog predavanja uslijedila je rasprava. Raspravljalo se o izazovima i problemima u radu s djecom bez pratnje s kojima se susreću stručni djelatnici različitih stručnih profila u školama te su se međusobno razmjenjivala iskustva onih djelatnica koji su ga imali i onih djelatnica koji se do sada još nisu susreli s djecom bez pratnje.Raspravom među stručnim djelatnicama, u kojoj je svaka stručna djelatnica sudjelovala sa svog aspekta djelovanja, pokušali su se riješiti neki od konkretnih problema u praksi s kojima se stručni djelatnici svakodnevno susreću, a tiču se ponajviše uključivanja djece bez pratnje u školovanje te rad s djecom bez pratnje.
Održavanjem ovakvih sastanaka nastoji se doprinijeti podizanju znanja i vještina stručnih djelatnika/ca u školama koji su se ili će se, u svom radu susretati s djecom bez pratnje, kako bi se osiguralo što uspješnije i brže ostvarivanje prava djece.