Emitirane tematske radijske emisije i izrađen hodogram o postupku spajanja obitelji

Hodogram o postupku spajanja obitelji izrađen je na projektu „Ostvarimo prava djece bez pratnje!“ i predstavlja detaljan opis radnji koje je potrebno pooduzeti u postupku spajanja obitelji. Hodogram je službeno predstavljen na stručnom skupu „Postupak spajanja obitelji u propisima i praksi“ koji je održan 15. listopada u Zagrebu, u organizaciji Hrvatskog pravnog centra i UNHCR-a te je predstavljen i letak koji sadrži informacije o postupku spajanja obitelji koji je izrađen po aktivnostima koje se provode po projektu „Pravna pomoć tražiteljima azila i osobama s odobrenom međunarodnom zaštitom“ koji financira UNHCR, a koji je pripadajući dio izrađenog hodograma. Hodogram je disemniran ustanovama/institucijama koje nisu bile uključene u projekt te ostalim odabranim akterima u sutavu zaštite djece bez pratnje, te može poslužiti kao praktičan alat kada se ostvaruje pravo na spajanje obitelji te na taj način može olakšati pristup tome pravu.

Također, tijekom rujna i listopada o.g. emitirano je 12 tematskih radijskih emisija na 8 radio postaja diljem Hrvatske na temu ostvarivanja prava djece bez pratnje s posebnim osvrtom na ostvarivanje prava na obrazovanje, zdravstvenu zaštitu i spajanje obitelji. U emisijama su predstavljeni i izazovi s kojima se djeca bez pratnje susreću prilikom ostvarenja tih prava. Emisije možete poslušati na linku ispod.

Krajem listopada 2019. završava projekt „Ostvarimo prava djece bez pratnje!“ koji je Hrvatski pravni centar provodio u partnerstvu sa Centrom za pružanje usluga u zajednici Zagreb, Domom za odgoj djece i mladeži Rijeka i Odgojnim domom u Ivancu od 1. studenog 2018. do 30. listopada 2019. godine uz financijsku podršku Ministarstva za demografiju, obitelj, socijalnu politiku i mlade RH.