Povodom Međunarodnog dana vjerskih sloboda održali smo edukativnu radionicu na tu temu. Naučili smo da je Međunarodna udruga za vjersku slobodu osnovna  1893.g. te da su donijeli odluku da se Međunarodni dan vjerskih sloboda  obilježava posljednje subote u mjesecu siječnju. 

 

Vjerske slobode se često, i u današnje vrijeme, diljem svijeta krše, a mnogi su vjernici izvrgnuti verbalnim i fizičkim agresijama. Stoga, neprestano se radi na zaštiti  vjerskih sloboda donošenjem raznih dokumenata i zakonskih odredaba kako bi se takvi vidovi nasilja sveli na najmanju moguću razinu.

   Prvi sveobuhvatni instrument zaštite prava čovjeka je Opća deklaracije o ljudskim pravima, čiji članak 18. glasi: „Svatko ima pravo na slobodu mišljenja, savjesti i vjere; to pravo uključuje slobodu da se mijenja vjera ili uvjerenje i slobodu da se, bilo pojedinačno ili u zajednici s drugima, javno ili privatno, iskazuje svoja vjera ili uvjerenje poučavanjem, praktičnim vršenjem, bogoslužjem i obredima“.
    Naučeno smo odlučili prenijeti na papir gdje smo izdvojili neke od najraširenijih vjera u svijetu  te tako pridonijeli obilježavanju tog vrlo važnog datuma!