Klub studenata pedagogije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci organizirao je akciju prikupljanja sredstava kroz prodaju domaćih kolača na prigodnom štandu te su od prikupljenih sredstava kupljene kuhinjske potrepštine koje su donirane Centru za pružanje usluga u zajednici Rijeka za opremanje kuhinja novih jedinica organiziranog stanovanja. Naime, izvaninstitucijska socijalna usluga organiziranog stanovanja uz sveobuhvatnu podršku koju pruža Centar za pružanje usluga u zajednici Rijeka, podrazumijeva da se korisnici pripremaju za budući samostalan život pa u okviru navedene socijalne usluge korisnici uz pomoć odgajatelja, osmišljavaju i pripremaju obroke. Stoga, donirane kuhinjske potrepštine (lonci, zdjele i zdjelice, tanjuri, pribor za jelo, ribeži, cjedila i ostalo) će biti od velike potrebe i u stalnoj upotrebi od strane naših korisnika.

Veliko hvala studentima pedagogije na hvalevrijednoj inicijativi i donaciji!