Bilješka s 4. sastanka Odbora projekta

Mjesto održavanja: prostorije HPC-a, Zagreb, Hebrangova 21

Datum održavanja: petak, 21. listopada 2019., 14.00 sati

Prisutni abecednim redom:
1. Babić Gordana, Centar za pružanje usluga u zajednici Zagreb
2. Bogdanić Siniša, Radio Mreža
3. Grubić Vesna, Hrvatski pravni centar
4. Hatlak Rajko, Odgojni dom Ivanec
5. Holjevac Tatjana, Hrvatski pravni centar
6. Lalić Novak Goranka, HPC/ Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
7. Majstorović Irena, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
8. Pavić Sanja, Hrvatski pravni centar

Sastanak je održan uz sljedeći denvni red:
1. Usvajanje dnevnog reda
2. Usvajanje zapisnika Treće sjednice Odbora projekta
3. Izvještaj o radu i evaluacija provedenih projektnih aktivnosti od zadnjeg sastanka Odbora:
3.1. Sastanci sa stručnim djelatnicima domova zdravlja u Ivancu
3.2. Individualni razgovori s djecom bez pratnje
3.3. Tematske radijske emisije
3.4. Godišnji izvještaj i zaključci projekta
4. Diseminacija obavijesti o projektu
5. Interna evaluacija svih aktivnosti po projektu
6. Obavijesti & pitanja

1. Nakon uvodnih riječi, svi prisutni su se složili oko prijedloga dnevnog reda te je dnevni red usvojen.
2. Svi prisutni su se usuglasili oko sadržaja zapisnika s prethodnog trećeg sastanka Odbora projekta, te je isti usvojen i odobren.
3. T. Holjevac je izvijestila prisutne o aktivnostima koje su se odvijale po projektu od zadnjeg sastanka Odbora.
3.1. Osvrnula se na održani sastanak sa stručnim djelatnicima domova zdravlja u Ivancu u rujnu koji je, unatoč početnom problemu odaziva stručnih djelatnika, na kraju prošao poprilično dobro. Na sastanku su istaknuti problemi s kojima se u svom radu susreću liječnici te patronažne sestre u Varaždisnkoj županiji.
3.2. Vezano za aktivnost održavanja pravnih savjetovanja djece bez pratnje, T. Holjevac je predstavila do sada obavljena pravna savjetovanja s djecom bez pratnje, te je zaključeno da je ukupan broj održanih savjetovanja i djece bez pratnje obuhvaćene projektom veći od broja predviđenog projektom.
3.3. S.Bogdanić se osvrnuo na snimljene tematske emisije o radu s djecom bez pratnje. Emisije su emitirane na osam radio postaja, tri velike emisije su emitirane u sklopu programa “Slobodno društvo” te je snimljeno još devet manjih emisija, što iznosi ukupno 1 sat i 22 minute programa. Nadalje, S.Bogdanić je predložio uspostavljanje medijskog projekta za osvješćivanje urednika radijskih emisija, odnosno akcija u smjeru medija, kako bi se prikazala važnost tematike. Emisije se još uvijek emitiraju na radijskim postajama. T.Holjevac je nastavila s informacijomda je na web i facebook stranicama HPC-a objavljena vijest s linkom na tematske radijske emisije, koja će svim članovima Odbora biti proslijeđena na njihove e-mail adrese, te je zamolila prisutne da tu vijest objave ina svojim web/facebook stranicama.
3.4. Rok za izradu godišnjeg izvještaja je 15. studenog o.g. T. Holjevac je uputila prisutne da će nakon što izvještaj bude izrađen, biti poslan članovima Odbora. Također, izvijestila je prisutne da je izrađen nacrt zaključaka proizašlih iz aktivnosti na projektu. Prisutni su dobili nacrte zaključaka te su zamoljeni za slanje komentara na iste zaključno do srijede, 23.10. o.g. 4. T. Holjevac uputila je prisutne o potrebi diseminacije svih vijesti o provedenim aktivnostima na web/facebook stranicama HPC-a i partnera. Svi prisutni su rekli da se vijesti redovito objavljuju. Također, T. Holjevac je obavijestila prisutne da će se zaključci projekta poslati članovima Odbora, te da isti trebaju biti također javno objavljeni. Prisutnima se dalo na znanje da će se organizirati sastanak Koordiancije za azil povodom Međunarodnog dana djeteta, 20.11. o.g. te da se očekuje prisustvo partnera, jer će se na toj Koordinaciji predstaviti Zaključci projekta.
5. T. Holjevac je prisutnima kratko predstavila sve provedene aktivnosti po projektu te njihove rezultate. Zaključeno je da su svi projektni ciljevi ispunjeni, da su sve aktivnosti provedene u skladu s projektnim planom te da su postignuti željeni rezultati. Kada se govori o planiranim rezultatima, zaključeno je da je sastancima prisustvovao veći broj stručnih djelatnika nego što je to bilo predviđeno projektom. Također, veći broj djece bez pratnje je obuhvaćeno pravnim savjetovanjima od onog predviđenog projektom. T . Holjevac je od prisutnih zatražila komentare i osvrt na provedene aktivnosti. Svi prisutni su izrazili zadovoljstvo provedenim aktivnostima te se složili da su aktivnosti bile korisne za stručne djelatnike, da su ojačale suradnju između partnerskih organizacija i tih ustanova, te da je omogućeno lakše ostvarivanje prava djece bez pratnje na školovanje, zdravstvenu zaštitu i spajanje obitelji. Dogovoreno je da će se prisutnima uputiti nacrt evaluacije, zajedno sa zaključcima s projekta te će nakon očitovanja svih članova Odbora biti izrađen konačni dokument.
6. G.Babić je navela da, ako broj djece bez pratnje nastavi rasti, bit će potrebna reakcija prema nadležnom ministarstvu. Navodi da je potrebna delegacija na druge ustanove, navodeći primjer svoje ustanove u kojoj je na jedanaestero djece dostupno samo osam kreveta, dok je dom za djecu u Splitu prazan. Nadalje, navodi kako se mijenja populacija djece bez pratnje. Trenutno imaju iznimno zahtjevnu skupinu u kojoj ima evidentno punoljetnih osoba koji ne žele izraziti namjeru za traženje međunarodne zaštite, kako bi ostali u statusu djeteta bez pratnje. Neki od njih ostaju u domu po sat do dva, dok neki ostaju mjesecima. Također, navodi problem sukoba između državljana različitih država. Smatra da je potrebno osuvremeniti projekt upravo zbog promjene migrantske populacije u smislu djece bez pratnje jer se utvrđivanje dobi zanemaruje. V.Grubić je navela kako HPC prijavio projekt MDOMSP koji je fokusiran na jačanje kapaciteta u Centru za pružanje usluga u zajednici Zagreb. T.Holjevac je zaključila da je na stručnim djelatnicima ustanova socijalne skrbi i posebnim skrbnicima djece bez pratnje ostvarivanje prava djece bez pratnje. G.Babić je nastavila s problemom neiskazivanja namjere za traženje međunarodne zaštite, navodeći da štićenici to čine kako ne bi bili premješteni u PTMZ Porin. G.Babić navodi kako će se situacija pogoršavati jer će se povećati broj osoba te postavila pitanje izdvajanja tih osoba i je li i koliko to u stvari za dobrobit djeteta. T.Holjevac navela je kako liječnik može izraziti sumnju u dob djeteta, kao i socijalni radnik. Svi prisutni su se složili da je potrebno nastaviti jačati kapacitete svih uključenih u rad s djecom bez pratnje. G.Babić je navela kako postoji problem imenovanja posebnih skrbnika djeci bez pratnje, posebice s obzirom na to da se dugo čeka na imenovanje. T.Holjevac je navela kako je HPC uputio dopis MDOMSP-u zbog pitanja imenovanja skrbnika. Bilješku sastavila: Sanja Pavić

Datum održavanja: petak, 21. listopada 2019., 14.00 sati

Datum održavanja: petak, 21. listopada 2019., 14.00 sati

Datum održavanja: petak, 21. listopada 2019., 14.00 sati