Naš Dom za odgoj djece i mladeži imao je svoje sociopedagoške snage na Petom kongresu socijalnih pedagoga koji se održavao od 23. do 25. 5. 2018. Uz raznolika predavanja, predstavljale smo Dom na štandu s informativnim letcima i albumom s presjekom domskih aktivnosti. Upravo se to pokazalo korisnim, budući da su se ostali socijalni pedagozi mogli informirati o radu riječkog Doma za odgoj.

Predavanja i radionice koje su nam se pokazale najkorisnijim jesu „Lanac počinjenja“. Radionica je dio programa „Prevencija recidivizma i kontrola impulzivnog ponašanja“, a namijenjena je počiniteljima seksualnih delikata na izdržavanju kazne zatvora u Republici Hrvatskoj. Cilj tog programa je postizanje kontrole nad vlastitim neželjenim seksualnim ponašanjem. Program se oslanja na kognitivno- bihevioralnu teoriju, rad se odvija u maloj grupi, jednom tjedno po sat vremena u trajanju od 10 mjeseci. Sljedeća radionica po našem izboru je „Dozvola za nesavršenost“. Dio je to programa Centra za poremećaje hranjenja BEA iz Zagreba. Dozvolu za nesavršenost provode volonteri, a cilj je izgradnja pozitivne slike o sebi uz izgradnju kritičnosti prema medijskim sadržajima te prevenciju poremećaja hranjenja. Radionice se održavaju u srednjim školama, jednokratne su i za sada se provode na području Zagreba s tendencijom širenja na ostale dijelove što nas posebno veseli.

Plenarno izlaganje koje nas je naslovom zaintrigiralo jest „Adolescencija nakon adolescencije: neurobiološki temelji psihološke transformacije kroz treće desetljeće života“, dr. Zdravka Petanjeka. Novija istraživanja su pokazala da je razdoblje od 20. do 25. poseban razvojni stadij. Kroz taj period uspostavlja se konačna arhitektonika neuralne mreže.

Osim navedenih predavanja neke koncepte smo ponovili, budući da su na Edukacijskom- rehabilitacijskom bili dio redovnih predavanja. Takvi koncepti su rizična ponašanja, ovisnost o kockanju, metode i tehnike socijalne pedagogije, kontinuum intervencija socijalne pedagogije, izvansudska nagodba, vršnjačko nasilje i sl.

Kongres socijalnog pedagoga nam je osim predavanja, omogućio da se povežemo s ostalim socijalnim pedagozima u Hrvatskoj, a posebno je zanimljivo bilo vidjeti na kojim sve radnim mjestima djeluju socijalni pedagozi. Od ne vladinog sektora, građanskih inicijativa i državnih institucija poput domova, zatvora, zavoda do škola i vrtića.

Veronika Milinović

Ines Sinčić

Tea Juretić