Dom za odgoj djece i mladeži Rijeka

imageimageimageimage


Dom za odgoj djece i mladeži Rijeka

Vukovarska 49
51000 Rijeka

Telefoni:
Upravna zgrada:
+385 (51) 671 083
+385 (51) 672 480-fax

Dijagnostika:
+385 (51) 672 344

Savjetovanje:
+385 (51) 672 344

Prihvat:
+385 (51) 678 758
+385 (51) 672 282

Mala skupina:
+385 (51) 672 485

Ženska resocijalizacija:
+385 (51) 671 708

Muška resocijalizacija:
+385 (51) 672 282

Sudske odgojne mjere:
+385 (51) 672 485

Poludnevni boravak u Domu:
+385 (51) 674 412

Poludnevni boravci u školama:

OŠ Podmurvice:
+385 (91) 672 4804

OŠ Zamet:
+385 (91) 672 4803

OŠ Srdoči:
+385 (91) 472 4806

OŠ Brajda:
+385 (91) 472 4812

OŠ Gornja Vežica:
+385 (91) 472 4813

OŠ Kozala:
+385 (91) 472 8114

OŠ Opatija:
+385 (99) 264 8018

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

ops-mala
vuk47-mala
candekova-mala

O nama

-Povijesni pregled

Počeci rada Doma za odgoj djece i mladeži Rijeka, datiraju od 15. rujna 1952.g. kada je Rješenjem Narodnog odbora grada Rijeke, osnovano Prihvatilište za maloljetnike, s ciljem da rješava problem odgojne zapuštenosti i kriminaliteta kod maloljetnika.

Sedam godina kasnije, 23. rujna 1959.g., Rješenjem Narodnog odbora kotara Grada Rijeke, osnovao je Prihvatilište za maloljetnice.

Rješenje o spajanju oba prihvatilišta u jednu samostalnu ustanovu koja skrbi o neprilagođenoj djeci i omladini pod nazivom   Prihvatilište i savjetovalište za djecu i omladinu, donijela je Skupština općine Rijeka - Centar za socijalni rad 23.prosinca 1964.g. Prihvatilište je imalo sjedište u ulici Narodnog ustanka br.47 i 49.

Dana 12.rujna 1972.g., Skupština općine Rijeka na 26. sjednici Socijalno-zdravstvenog vijeća, donijela je zaključak da se dotadašnji naziv Prihvatilišta, radi proširenja djelatnosti, promijeni u Centar za odgoj djece i omladine Rijeka.

Tada je izgrađena zgrada u ulici Franje Čandeka br.2 sa dva obiteljska doma.

Upisni podaci mijenjaju se 31.ožujka 1980.g. tako da ustanova nastavlja rad pod nazivom Centar za odgoj Rijeka.

Posljednja izmjena uslijedila je 26.listopada 2001.g., kada se naziv ustanove mijenja u Dom za odgoj djece i mladeži Rijeka te se isti zadržao do danas.

 

-Naziv, sjedište i djelatnost

Dom za odgoj djece i mladeži Rijeka ima status javne ustanove socijalne skrbi. Osnivačka prava nad Domom ima Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavlja Ministarstvo socijalne politike i mladih.

Sjedište Doma je u Rijeci, na adresi Vukovarska ulica broj 49.

Svoju djelatnost, odnosno razne oblike socijalnih usluga ili tretmana, Dom za odgoj djece i mladeži Rijeka obavlja u tri zasebna objekta na adresama: Vukovarska 47, Vukovarska 49 i Čandekova 2.

Pored navedenog, obzirom da se u radu Doma poseban naglasak stavlja na provođenje preventivnih programa, odnosno rad s djecom koja su u riziku za razvoj problema u ponašanju, jednu od socijalnih usluga, za sada, provodimo u prostorima šest riječkih osnovnih škola.

Djelatnost Doma je pružanje usluga djeci koja su u riziku za razvoj problema u ponašanju te djeci i mlađim punoljetnim osobama do navršene 21. godine života s problemima u ponašanju i teškoćama mentalnog zdravlja.

Dom trenutačno pruža slijedeće vrste socijalnih usluga:

  1. usluga smještaja-timska procjena/dijagnostika
  2. usluga boravka-timska procjena/dijagnostika
  3. usluga smještaja u malim skupinama
  4. usluga privremenog smještaja radi provođenja kraćih rehabilitacijskih (tretmanskih) programa
  5. usluga privremenog smještaja u kriznim situacijama (prihvat)
  6. usluga cjelodnevnog boravka kod pružatelja usluga socijalne skrbi
  7. usluga poludnevnog boravka kod pružatelja usluga socijalne skrbi
  8. usluga poludnevnog boravka u školi
  9. usluga savjetovanja i pomaganja nakon izlaska iz skrbi
  10. usluga savjetovanja i pomaganja primarnih obitelji ili specijaliziranih udomiteljskih obitelji.

Pored navedenog, u Domu se provodi i izvršenje odgojnih mjera izrečenih maloljetnicima i mlađim punoljetnim osobama (posebna obveza-uključivanje u pojedinačni ili skupni psihosocijalni rad u savjetovalištu za mlade, upućivanje u disciplinski centar, pojačana briga i nadzor uz dnevni boravak u odgojnoj ustanovi, upućivanje u odgojnu ustanovu), te smještaja maloljetnicima, koji su u tijeku pripremnog postupka, rješenjem suca za mladež upućeni na privremeni smještaj u ustanovu, do okončanja pripremnog postupka pred sudom.

 

 

volunteerMala

Volontiraj i ti!

"Ako želiš učiniti pravu stvar u pravo vrijeme, onda pokloni to vrijeme našim korisnicima, i to je to!"

VolonteriZahvalnica2016


zahvalnica2016

volonteRI200px