Dom za odgoj djece i mladeži Rijeka

imageimageimageimage


Dom za odgoj djece i mladeži Rijeka

Vukovarska 49
51000 Rijeka

Telefoni:
Upravna zgrada:
+385 (51) 671 083
+385 (51) 672 480-fax

Dijagnostika:
+385 (51) 672 344

Savjetovanje:
+385 (51) 672 344

Prihvat:
+385 (51) 678 758
+385 (51) 672 282

Mala skupina:
+385 (51) 672 485

Ženska resocijalizacija:
+385 (51) 671 708

Muška resocijalizacija:
+385 (51) 672 282

Sudske odgojne mjere:
+385 (51) 672 485

Poludnevni boravak u Domu:
+385 (51) 674 412

Poludnevni boravci u školama:

OŠ Podmurvice:
+385 (91) 672 4804

OŠ Zamet:
+385 (91) 672 4803

OŠ Srdoči:
+385 (91) 472 4806

OŠ Brajda:
+385 (91) 472 4812

OŠ Gornja Vežica:
+385 (91) 472 4813

OŠ Kozala:
+385 (91) 472 8114

OŠ Opatija:
+385 (99) 264 8018

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Unutarnji ustroj Doma

Različite vrste socijalnih usluga, odnosno oblika tretmana, organiziraju se i provode u slijedećim ustrojstvenim jedinicama:

1.Odjel dijagnostike, savjetovanja i prihvata unutar kojeg se pružaju sljedeće vrste usluga:

  • usluga smještaja-timska procjena/dijagnostika
  • usluga boravka-timska procjena/dijagnostika
  • usluga privremenog smještaja u kriznim situacijama (prihvat)
  • usluga savjetovanja i pomaganja nakon izlaska iz skrbi
  • usluga savjetovanja i pomaganja primarnih obitelji ili specijaliziranih udomiteljskih obitelji

2.Odjel boravka unutar kojeg se pružaju sljedeće vrste usluga:

  • usluga cjelodnevnog boravka kod pružatelja usluga socijalne skrbi
  • usluga poludnevnog boravka kod pružatelja usluga socijalne skrbi
  • usluga poludnevnog boravka u školi

3.Odjel smještaja unutar kojeg se pružaju sljedeće vrste usluga:

  • usluga smještaja u malim skupinama
  • usluga smještaja radi provođenja kraćih rehabilitacijskih (tretmanskih) programa (muška i ženska resocijalizacija)

Pored navedenih usluga, na Odjelima se, ovisno o vrsti mjere, provodi i izvršenje sudskih odgojnih mjera izrečenih maloljetnicima i mlađim punoljetnim osobama (posebna obveza-uključivanje u pojedinačni ili skupni psihosocijalni rad u savjetovalištu za mlade, upućivanje u disciplinski centar, pojačana briga i nadzor uz dnevni boravak u odgojnoj ustanovi, upućivanje u odgojnu ustanovu).