Dom za odgoj djece i mladeži Rijeka

imageimageimageimage


Dom za odgoj djece i mladeži Rijeka

Vukovarska 49
51000 Rijeka

Telefoni:
Upravna zgrada:
+385 (51) 671 083
+385 (51) 672 480-fax

Dijagnostika:
+385 (51) 672 344

Savjetovanje:
+385 (51) 672 344

Prihvat:
+385 (51) 678 758

Mala skupina:
+385 (51) 672 485

Ženska resocijalizacija:
+385 (51) 671 708

Muška resocijalizacija:
+385 (51) 672 282

Sudske odgojne mjere:
+385 (51) 672 485

Poludnevni boravak u Domu:
+385 (51) 674 412

Poludnevni boravci u školama:

OŠ Podmurvice:
+385 (91) 672 4804

OŠ Zamet:
+385 (91) 672 4803

OŠ Srdoči:
+385 (91) 472 4806

OŠ Brajda:
+385 (91) 472 4812

OŠ Gornja Vežica:
+385 (91) 472 4813

OŠ Kozala:
+385 (91) 472 8114

OŠ Opatija:
+385 (99) 264 8018

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

ops-mala
vuk47-mala
candekova-mala

Projekt „Ostvarimo prava djece bez pratnje!“

          Hrvatski pravni centar, u partnerstvu sa Centrom za pružanje usluga u zajednici Zagreb-Dugave, Domom za odgoj djece i mladeži Rijeka i Odgojnim domom u Ivancu provodi projekt „Ostvarimo prava djece bez pratnje!“. Projekt financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, socijalnu politiku i mlade RH, a njegova provedba traje od 1. studenog 2018. do 30. listopada 2019. godine.

     Cilj ovog projekta jest unaprijediti pravnu zaštitu djece bez pratnje, pružanjem stručne pravne pomoći i podrške djeci bez pratnje te radom sa stručnim djelatnicima u školama, domovima zdravlja i ministarstvima nadležnima za ostvarivanju prava djece bez pratnje svatko u svom djelokrugu, metodama individualnog i grupnog rada.

Posebni ciljevi koji se žele ostvariti projektom su informiranje i savjetovanje djece bez pratnje o njihovim pravima i omogućiti im iznošenje mišljenja i sudjelovanja u donošenju odluka koje se na njih odnose u konkretnim slučajevima, putem pravne pomoći i podrške te podizanje razine znanja i vještina stručnih djelatnika pri rješavanju konkretnih problema u radu s djecom bez pratnje i jačanje kapaciteta institucija nadležnih za ostvarivanje pojedinih prava djece bez pratnje.

          Fokus projekta je stavljen na ostvarivanje prava djece bez pratnje na obrazovanje, zdravstvenu zaštitu i spajanje obitelji. Aktivnosti uključuju izravan rad s osobama različitih profesija koji rade u nadležnim institucijama za ostvarivanje tih prava kroz sastanke na kojima bi uz pravnice HPC-a sudjelovali i predstavnici/ce ustanova socijalne skrbi, partnera na projektu.

          Aktivnosti na projektu obuhvaćaju održavanje interaktivnih sastanaka sa stručnim djelatnicima u tri škole u odnosu na ostvarivanje prava na obrazovanje djece bez pratnje te u tri doma zdravlja u odnosu na ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu, održavanje interaktivnih sastanaka sa službenicima/cama u Ministarstvu unutarnjih poslova i Ministarstvu vanjskih i europskih poslova u odnosu na ostvarivanje prava na spajanje obitelji, izradu hodograma o postupku spajanja obitelji djeteta bez pratnje s članovima obitelji, pružanje pravnih informacija i pravne pomoći djeci bez pratnje u ustanovama socijalne skrbi obuhvaćenim projektom, te izradu tematskih radijskih emisija u suradnji s udrugom Radio Mreža o pravima djece bez pratnje s posebnim osvrtom na ostvarivanje prava na obrazovanje, zdravstvenu zaštitu i spajanje obitelji u kojima bi gosti, stručnjaci i profesionalci koji su uključeni u rad s djecom bez pratnje, ukratko predstavili svako od prava i izazove s kojima se djeca susreću u ostvarivanju tih prava s ciljem informiranja šire javnosti o temi djece bez pratnje. Tako produciran audio materijal dijelit će se na web stranicama društvenim mrežama HPC-a i partnera kako bi bio dostupan što široj javnosti.

podnozje

Galerija slika

volunteerMala

Volontiraj i ti!

"Ako želiš učiniti pravu stvar u pravo vrijeme, onda pokloni to vrijeme našim korisnicima, i to je to!"

VolonteriZahvalnica2016


zahvalnica2016

volonteRI200px

grb